Nagroda im. Kotarbińskiego 2019 przyznana!

„Łódź staje się kolebką i opiekunką polskiej humanistyki” – mówią coraz częściej polscy naukowcy.Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła, że tegoroczną najlepszą w Polsce książką z zakresu nauk humanistycznych jest „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej” autorstwaprof. Grzegorza Ziółkowskiego z UAM. Laureat V edycji konkursu otrzymał 50 000 złotych na dalsze badania naukowe.

Zwycięskie dzieło, zdaniem Kapituły Konkursu:

Jest prawdziwie interdyscyplinarne (…). Autor wykazał się w nim dogłębną znajomością perspektywy religijnej, historycznej, socjologicznej, psychologicznej, filozoficznej i kulturoznawczej. Monografia oparta jest nie tylko na obszernej i często przywoływanej przez autora literaturze, ale także na własnych badaniach. Wszystkie przywoływane opinie i cytaty są rzetelnie udokumentowane. Autor wielokrotnie odnosi się też krytycznie do zastanych opinii, zawsze rzetelnie swą krytykę uzasadniając -uzasadnił ks. prof. Andrzej Szostek.

Pomysł, by tego typu nagroda funkcjonowała na Uniwersytecie Łódzkim, uważam za znakomity. Nie tylko dlatego, że nobilituje humanistykę, ale przede wszystkim ukazuje jej znaczenie, a to wspomaga humanistów, jeśli chodzi o widoczność w sferze publicznej. Za to szczególnie Panu Rektorowi i Uniwersytetowi Łódzkiemu dziękuję. Cieszę się również z tego, że mogłem poznać wspaniałe osoby – pozostałych nominowanych, bo o to również chodzi w tej nagrodzie, byśmy budowali mosty. Humaniści nie mogą być letni, nie mogą wybierać prostych ścieżek, humaniści muszą być osobami z pasją i to pojmowaną dwojako – jako żar poznawczy, w sensie poszukiwań i nieodpuszczania oraz jako rodzaj męki – nie możemy pozwolić sobie na nierzetelność, na pójście na skróty – powiedział laureat V edycji Konkursu, Pan Prof. Grzegorz Ziółkowski.

To dla nas wielka radość, że w ten listopadowy wieczór, już po raz piąty, możemy wyróżnić prace w dziedzinie humanistyki. W ciągu tych pięciu lat zostało zgłoszonych ponad 280 prac. Kiedy pięć lat temu Uniwersytet Łódzki zdecydował się na utworzenie konkursu, mieliśmy informacje o problemach humanistyki, o jej kryzysie. Chcieliśmy pokazać, że na polskich uczelniach i instytucjach powstają znakomite prace z humanistyki. I myślę, że to się udało – mówił Rektor UŁ i Przewodniczący Kapituły Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego, Pan Prof. Antoni Różalski.

Do V edycji Konkursu zgłoszono rekordową liczbę książek – aż 76. Oprócz „Okrutnego teatru samospaleń…” o Nagrodę w V edycji Konkursu walczyły:

Andrzeja Franaszka „Herbert. Biografia” (Tom I „Niepokój”; Tom II „Pan Cogito”), wydaną przez Wydawnictwo ZNAK, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej,

Magdaleny Matysek-Imielińskiej „Miasto w działaniu. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – dobro wspólne w epoce nowoczesnej”, wydaną przez Fundację Nowej Kultury Bęc Zmiana i Uniwersytet Wrocławski, zgłoszoną przez Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Joanny Lisek „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)” wydaną przez Fundację Pogranicze, zgłoszoną przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zuzanny Zbróg i Piotra Zbróga „Konstruowanie reprezentacji społecznej zapożyczeń do końca wieku XVIII”, wydaną przez TAiWPN UNIVERSITAS, zgłoszoną przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Źródło: Uniwersytet Łódzki