Nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych

 

W dniu 16 lipca rozpoczął się nabór uzupełniający na kandydatów na rachmistrzów spisowych. Nabór ma charakter otwarty, udział w nim wziąć może każda osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nabór trwa do poniedziałku, 26 lipca 2021 r. Kandydatury można zgłaszać m. in. drogą mailową wysyłając zdjęcie wypełnionego formularza.

Ogłoszenie i formularze znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ: https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r-informacja-o-otwartym-i-konkurencyjnym-naborze-uzupelniajacym-kandydatow-na-rachmistrzow-spisow-id42153/2021/7/15/

Kandydaci na rachmistrzów przechodzą szkolenie on-line, które kończy się egzaminem. Umowę podpisują z Urzędem Statystycznym, a wynagradzani są w zależności od liczby przeprowadzonych wywiadów. Stawka wynosi 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad (spisaną osobę). Praca rachmistrzów organizowana będzie z uwzględnieniem trwającej pandemii COVID-19. Wywiady, w zależności od sytuacji epidemicznej, przeprowadzane będą bezpośrednio w terenie lub telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, iż rachmistrz może spisywać osoby, również spoza listy (którą otrzyma od dyspozytorów z Urzędu Statystycznego), w tym rodzinę i znajomych oraz uczestników różnych wydarzeń, które odbywają się w Łodzi w sezonie letnim.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o naborze do osób potencjalnie zainteresowanych (np. krewnych, znajomych) a także zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur.

Źródło: GUS