NABÓR PARTNERÓW DO XV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI

Trwa nabór Partnerów do XV edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi. Zaangażowanie firm i instytucji może przyjąć formę stypendium finansowego, finansowania miejsca w domu studenckim bądź finansowania kursu językowego lub innego kursu podnoszącego kompetencje dla grupy studentów.

Zasady i warunki przyznawania stypendiów, finansowania akademików oraz kursów określają regulaminy ustanawiane przez poszczególnych Fundatorów w porozumieniu z organizatorem programu. Fundator może określić dokładne warunki jakie musi spełniać przyszły stypendysta, w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Stypendysta może stać się dla firmy Fundatora cennym praktykantem, stażystą czy w dalszej perspektywie pracownikiem. Promocję programów stypendialnych jak i promocję samych Fundatorów, rekrutację oraz wstępną selekcją aplikacji zapewnia program Młodzi w Łodzi. Udział w programie stypendialnym Młodzi w Łodzi może być znaczącym wsparciem działań employer brandingowych, może być też traktowany jak element działań firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Nabór Partnerów potrwa do 31 sierpnia 2022 r. Serdecznie zapraszamy!

Kliknij poniżej i zapoznaj się z Ofertą dla Partnerów, a jeśli Cię zainteresuje pobierz DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W XV EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO MŁODZI W ŁODZI, wypełnij, a następnie odeślij na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.