Na te kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce!

Psychologia, Zarządzanie i Filologia angielska – na te kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim jest najwięcej kandydatów na jedno miejsce. W pierwszej dziesiątce są również Marketing, Logistyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale również zupełnie nowy kierunek – Biologia kryminalistyczna. Rekrutacja podstawowa została zakończona, trzymamy kciuki za wszystkich kandydatów!

O jedno miejsce na Psychologii powalczy w tym roku przeszło 11 kandydatów! Niewiele łatwiejsza rywalizacja czeka tych, którzy chcą studiować Filologię angielskąZarządzanie – tutaj jest 9 osób na jedno miejsce. Wśród „liderów rekrutacji” 2019/2020 znalazły się również Marketing (8,5 os./1 m.), Logistyka, Nowe media i kultura cyfrowa (na obu kierunkach 7 os./1 m.) oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ponad 6,5 os./1 m.). Wysoko znalazła się jedna z nowości UŁ – Biologia kryminalistyczna (prawie 7 os./1 m.), a także kierunek, który UŁ prowadzi zaledwie od kilku lat – Bezpieczeństwo narodowe (ponad 6 os./1 m.) Osoby, które będą chciały się dostać na jeden z dziesięciu najpopularniejszych kierunków studiów na UŁ, będą musiały pokonać w tym roku przynajmniej pięciu innych kandydatów. Średnia, biorąc pod uwagę wszystkie kierunki studiów stacjonarnych na UŁ, to 3 osoby na jedno miejsce.

Najwięcej kandydatów na studia na Uniwersytecie Łódzkim pochodzi z województwa łódzkiego (ponad 60%), ale mamy coraz więcej chętnych z innych rejonów Polski. W tym roku to głównie mieszkańcy Mazowsza (10%), Wielkopolski, Śląska i regionu świętokrzyskiego (po 4%).

Łódzki uruchomił w roku akademickim 2019/2020 117 kierunków studiów. Kilkanaście z nich to zupełnie nowe propozycje. Jedną z nowości jest Biologia kryminalistyczna, stworzona dla osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i innymi instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Na Filologii słowiańskiej po raz pierwszy pojawi się język czeski, który obecnie jest pilnie poszukiwany wśród umiejętności pracowników, na rynku łódzkim i nie tylko.

Dla tych, którzy czują powołanie do pracy na rynku finansowym idealną nowością będzie Ekonometria i analityka danych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Dla artystycznych dusz stworzyliśmy z kolei Twórcze pisanie oraz Produkcję teatralną i organizację wydarzeń artystycznych.

Warto również zwrócić uwagę na gruntownie przebudowaną programowo Gospodarkę przestrzenną, która obecnie stawia w dużo większym stopniu na umiejętności praktyczne studentów. Wydział Nauk o Wychowaniu oferuje natomiast od nowego roku akademickiego kształcenie na Pedagogice sportu.

fot. Maciej Andrzejewski, UŁ
fot. Maciej Andrzejewski, UŁ

Na studia stacjonarne i niestacjonarne, w roku akademickim 2019/2020, będą się mogły dostać łącznie 15 642 osoby. Pierwszy etap rekrutacji rozpoczął się 8 maja. Do 8 lipca, do północy, można było dokonać opłaty rekrutacyjnej. Do 11 lipca potrwa przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników. Maksymalnie do 16 lipca potrwa z kolei publikowanie list osób zakwalifikowanych. Potem kandydaci będą składać dokumenty i najpóźniej 26 lipca zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia. W przypadku studiów niestacjonarnych rekrutacja na niektórych wydziałach już trwa, na większości z nich zacznie się 1 sierpnia. Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone w drugiej połowie września.

Wszystkie informacje o kierunkach studiów na Uniwersytecie Łódzkim można znaleźć na stronie informatory2019.uni.lodz.pl, a rekrutować można się z kolei tutaj – rekrutacja.uni.lodz.pl.

Rok akademicki 2019/2020 to pierwszy rok, w którym będą obowiązywały już wszystkie zapisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uniwersytet Łódzki dostosował się do wymogów ustawy w wymaganych terminach – mamy już nowy statut, powołaliśmy Radę Uczelni i przede wszystkim przystosowaliśmy strukturę i program kierunków studiów do nowych wytycznych ministerstwa. Stworzyliśmy również 4 Szkoły Doktorskie, jedną z nich wspólnie z instytutami Polskiej Akademii Nauk.