Na Politechnice Łódzkiej zdalne uruchomienie sieci 5G

Budowa sieci 5G na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. W czwartek, 14 maja odbędzie się zdalne uruchomienie.

Projekt budowy sieci jest realizowany przez Hub Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub 5G) – DIH5G  zrzeszający: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (lider), Politechnikę Łódzką oraz firmy Ericsson i FundingBox.

Uruchomienie sieci poprzedzi część inauguracyjna, w której wezmą udział: wicepremier, minister rozwoju – Jadwiga Emilewicz, minister cyfryzacji – Marek Zagórski oraz wiceminister – Wanda Buk.

DIH5G to ekosystem łączący dostawców i odbiorców technologii w obszarze 5G oraz zapewniający pośrednictwo między przedsiębiorstwami będącymi klientami, a dostawcami technologii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

W niedalekiej przyszłości DIH5G zapewni małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) dostęp do specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań wykorzystujących technologię 5G.

Projekt sieci 5G na terenie kampusu PŁ został sfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju.

Źródło:Politechnika Łódzka