Na czele PAN w Łodzi 

 

Prof. Andrzej Bartoszewicz, naukowiec z Politechniki Łódzkiej, członek Rady ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi został wybrany Prezesem Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

PAN tworzą instytuty naukowe oraz Korporacja wybitnych uczonych, którzy mają istotny wpływ na rozwój badań w Polsce. Członkowie Korporacji wybierani są nie tylko spośród pracowników PAN, ale są wśród nich także najlepsi profesorowie polskich uczelni. Prof. Andrzej Bartoszewicz jest specjalistą w zakresie teorii sterowania, dyrektorem Instytutu Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Należy do wąskiego grona 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Jest członkiem korespondentem PAN od 2016 r.

Zapytany o plany i zadania do realizacji prezes-elekt Łódzkiego Oddziału PAN mówi –

Najważniejszym obecnie zadaniem stojącym przed wszystkimi polskimi badaczami, zarówno tymi którzy pracują na uczelniach, jak i w jednostkach Polskiej Akademii Nauk jest przywrócenie nauce właściwej rangi społecznej. Powinniśmy mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji gospodarczych i administracyjnych. Musimy też zadbać o lepsze postrzeganie naszej pracy, bo bez większego zaufania do wyników rzetelnych badań naukowych szanse na rozwój cywilizacyjny są bardzo nikłe.  

Z Politechniki Łódzkiej w elitarnym gronie członków rzeczywistych PAN znajduje się dwóch znakomitych naukowców z Wydziału Mechanicznego – prof. Jan Awrejcewicz i prof. Tomasz Kapitaniak, który został wybrany na dziekana Wydziału Nauk Technicznych PAN w kadencji 2023-2026.

 

Źródło: Politechnika Łódzka