Monitorowanie zdrowia zwierząt

Poznaliśmy wyniki konkursu Student – Wynalazca. W gronie laureatów są doktoranci z Politechniki Łódzkiej, Paweł Kielanowski i Łukasz Adamek, których patent dotyczy monitorowania temperatury zwierząt.  

Konkurs jest organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską dla młodych twórców, którzy w już w czasie studiów zostali autorami lub współautorami opatentowanego wynalazku.

– Inspiracją do opracowania urządzenia była potrzeba zmniejszenia ilości antybiotyków stosowanych w hodowli zwierząt, przy jednoczesnym łatwym wykrywaniu pierwszych symptomów choroby w stadzie – mówi Paweł Kielanowski.

Patent na „Urządzenie, sposób oraz system monitorowania temperatury zwierząt” został przyznany w 2019 roku, a obecnie kończy się międzynarodowa procedura PCT. Jego współtwórcami obok Pawła Kielanowskiego i Łukasza Adamka, absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, są pracownicy PŁ: mgr inż. Hubert Gęsiarz i dr inż. Przemysław Sękalski.

ThermoEye, zdaniem jego twórców, pozwala szybciej zareagować na pojawiający się w stadzie problem zdrowotny. Dr inż. Przemysław Sękalski mówiąc o zaletach systemu podkreśla zdalny dostęp do danych z pomiarów oraz wysokie standardy bioasekuracji. System znakowania zwierząt z podwyższoną temperaturą informuje hodowcę o zaistniałym fakcie, pozwalając jednocześnie na odizolowanie wskazanych sztuk.

– System wczesnego wykrywania chorób w stadach liczących kilkadziesiąt tysięcy sztuk zwierząt umożliwi ograniczenie zapobiegawczego stosowania antybiotyków, co nie jest bez znaczenia dla zdrowia ludzi – podkreśla Paweł Kielanowski. 

W chwili obecnej produkt został wdrożony w kilku lokalizacjach w Polsce. Główne zainteresowanie płynie ze strony międzynarodowych firm wyposażających budynki inwentarskie.Twórcy patentu stworzyli startup, który z powodzeniem rozwija kolejne pomysły i realizuje ciekawe projekty łączące technologię z rozwiązaniami potrzeb rynkowych. Doświadczenia zdobyte przy projekcie ThermoEye doprowadziły do zaprojektowania systemu QuickTemp do wykrywania gorączki wśród ludzi, przydatnego narzędzia do walki z Covid-19.

na zdj. Łukasz Adamek (po lewej) i Paweł Kielanowski z urządzeniem ThermoEye

Źródło: www.p.lodz.pl