MOJA ŁÓDŹ TO … zobacz film studentów UŁ!

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku podpisał porozumienie o współpracy z firmą ABB w Polsce – wiodącym liderem technologii cyfrowych dedykowanych dla przemysłu. Jednym z efektów współpracy Wydziału i firmy ABB jest krótki spot promujący Łódź. W prace nad realizacją materiału promującego Miasto, włączyli się również Młodzi w Łodzi, obejmując swoim patronatem przygotowany spot.

Materiał został zrealizowany na podstawie zwycięskiego scenariusza w ramach konkursu „PROMO-UĆ”. Laureatem został student z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zrealizowany materiał porusza wątki dotyczące zarówno Łodzi akademickiej (na przykładzie budynków UŁ), jak i Łodzi przemysłowej/informatycznej (na przykładzie fabryki ABB). Film został zrealizowany przez pracowników Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej z udziałem jego studentów.

Źródło: Materiały Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego