Mobilne laboratorium dla policji dzięki współpracy z naukowcami z UŁ

Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ pomogło stworzyć pojazd ZEUS-2, czyli mobilne laboratorium dla policyjnych biegłych i funkcjonariuszy zwalczających zagrożenia terrorystyczne. To pierwszy taki pojazd w polskiej policji. Zestaw składający się z drona, robota i kombinezonu EOD kosztuje 25 milionów złotych. Samochód powstał w ramach projektu finansowanego ze środków NCBR.

ZEUS-2 z zewnątrz wygląda jak ciężarówka, jednak w jej środku znajduje się prawdziwe laboratorium, w tym m.in.: dron, specjalistyczny robot, który umożliwia zdalne rozpoznawanie terenu, specjalny kombinezon, a nawet komora dekontaminacyjna (do likwidacji skażeń) i przedział sanitarny na przyczepie.

Opracowany Zestaw zapewnia szeroki zakres analityczny oraz zdolność do likwidacji skażeń zarówno osób jak i sprzętu oraz wysoką autonomiczność realizowanych zadań, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa

dr hab. Michał Bijak, koordynator projektu po stronie UŁ, kierownik Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym UŁ

ZEUS-2 – laboratorium za 25 milionów złotych

ZEUS-2 jest mobilnym laboratorium do analizy oraz likwidacji skażeń różnego rodzaju. Przy jego pomocy policja chce wspierać działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzeń typu CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear — explosives), czyli takich, które są efektem użycia broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej i materiałów wybuchowych.

Dron i robot, mają ułatwić zdalne rozpoznanie terenu, wstępną ocenę zagrożenia CBRN-E oraz pobranie i przetransportowanie próbek do analizy w mobilnym laboratorium. W laboratorium określimy rodzaj użytego czynnika oraz materiałów wybuchowych.

Uniwersytet Łódzki był odpowiedzialny za opracowanie innowacyjnego podsystemu detekcji czynników biologicznych opartego na nowoczesnych technikach biologii molekularnej. System ten pozwala na szybką i wiarygodną identyfikację czynników infekcyjnych. Zaprojektowany i zoptymalizowany zestaw umożliwia jednoczesną identyfikację czynnika i określenie profilu jego antybiotykooporności – nie jest dostępny jako opracowanie komercyjne

dr hab. Michał Bijak, UŁ.

Wspomniany ochronny przeciwwybuchowy kombinezon EOD (ang. Explosive Ordnance Disposal) z płytami balistycznymi znajduje się na wyposażeniu oddziałów saperskich. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed czynnikami działającymi podczas wybuchu: odłamkami, ciśnieniem, falą cieplną i uderzeniową, a także podczas upadku. W policyjnej wersji jest dodatkowo wyposażony w aparat oddechowy, więc chroni również przed skutkami zdarzeń CBRN-E.

Od 17 kwietnia br. ZEUS-2 stanowi wyposażenie Centralnego Pododdziału Konterrorytycznego Policji „BOA”.  Był on prezentowany na międzynarodowych targach „POLSECURE” gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Nowe rozwiązania zastosowane w ZEUS-2

W ramach projektu wykorzystano najnowocześniejsze dostępne komercyjnie rozwiązania technologiczne (min. skafander CBRN-EOD, mobilny chromatograf gazowy ze spektrometrią mas, spektrometr FTIR i Ramana, spektrometry promieniowania gamma, spektrometr RTG) oraz opracowano nowe, innowacyjne rozwiązania, w tym.:

 •     nowy typ filtracyjnej odzieży ochronnej,
 •     system podawania i dystrybucji prób skażonych,
 •     system likwidacji skażeń sprzętu wrażliwego,
 •     system diagnostyki zagrożeń biologicznych.

To kolejny tego typu projekt realizowany w Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół we współpracy z wieloma podmiotami i instytucjami z kraju i zagranicy z powodzeniem realizuje projekty służące poprawie bezpieczeństwa społeczeństwa przed zagrożeniami typu CBRN.

Tytuł projektu: Mobilny zestaw do analizy oraz likwidacji skażeń, wspierający działania kontrterrorystyczne na miejscu zdarzenia CBRN-E
Akronim: BOA CBRN
Nr umowy: DOB-BIO9/01/03/2018

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju
Konsorcjum realizujące projekt:
Koordynator: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Partnerzy w projekcie:

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia,
 • Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,
 • Akademia Sztuki Wojennej,
 • PSO MASKPOL S.A.,
 • NORDCOM Sp. z o.o.,
 • AMZ Bis Sp. z o.o.

Źródło: Uniwersytet Łódzki

Redakcja: Honorata Ogieniewska, Centrum Komunikacji i PR UŁ ; zdjęcia:i materiał źródłowy o projektach: Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym UŁ oraz moto.pl