Młodzi liderzy przyszłości na rynku pracy

Młodzi ludzie chcą być w przyszłości liderami – takiego zdania jest 56 proc. ankietowanych, biorących udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Jednocześnie, tylko co czwarty absolwent studiów wyższych uważa, że studia są wstanie przygotować go do objęcia takiego stanowiska. Jak młodzi ludzie mogą przygotować się do wejścia na rynek pracy i świadomie pokierować swoją karierą zawodową?
Rozwój nowoczesnych technologii, zawody, które wcześniej nie istniały oraz coraz większa automatyzacja – to tylko niektóre wyzwania, które stają przed nowym pokoleniem wchodzącym rynek pracy.

Ponad 50 proc. badanych jest zdania, że absolwenci z dyplomem ukończenia studiów, nie mają łatwiejszej ścieżki kariery. Tylko co trzeci z ankietowanych potwierdza, że wykształcenie wyższe jest szansą na łatwiejszy start i lepsze życie – wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych .
– Ukończenie studiów jest doskonałą bazą do zdobywania bardziej konkretnych kompetencji wymaganych na rynku pracy. To inwestycja w siebie i swoją przyszłość. Możliwości doskonalenia zawodowego dla studentów jest wiele: certyfikowane kursy i szkolenia, staże i praktyki, zajęcia rozwojowe czy projekty szkoleniowe – mówi Tomasz Skorupski, prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.

Ponad połowa ankietowanych studentów (52 proc.) deklaruje, że swoją przyszłość zawodową wiąże z pozycją lidera. Jednocześnie, tylko co czwarty absolwent studiów wyższych twierdzi, że studia odpowiednio przygotowują młodych ludzi, do objęcia takiego stanowiska, a ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że kończąc studia nie jest wyposażony w umiejętności przydatne na stanowisku lidera.

Od liderów przyszłości oczekuje się znacznie więcej niż od ich dzisiejszych odpowiedników. W czasach, kiedy nasze sprawności techniczne są nieustannie zastępowane przez nowoczesne technologie, istotne stają się umiejętności miękkie, których nie można jeszcze zautomatyzować. Przywódcy to dobrzy słuchacze i mówcy, dostrzegający aspekty zachodzących zmian, potrafiący je nie tylko właściwie zinterpretować, ale również odpowiednio na nie reagować. Aby zostać skutecznym przywódcą trzeba konsekwentnie dążyć do celu i nieustająco się rozwijać.

– Z myślą o młodych, ambitnych i nastawionych na sukces osobach stworzono Akademię Liderów Rzeczpospolitej w której koncentrujemy się na przekazywaniu wiedzy z zakresu leadershipu, budowania i zarządzania zespołem oraz rozwoju osobistego. To przestrzeń w której można rozwijać swoje umiejętności przywódcze i zdobywać wiedzę, popartą latami doświadczeń oraz budować sieć znajomości – mówi Tomasz Skorupski, prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.

Akademia Liderów Rzeczpospolitej jest projektem Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych. Fundacja została powołana w 2012 roku i od tego czasu realizuje działalność edukacyjną młodzieży szkolnej i akademickiej, integrując ją i angażując w swoje działania. Bezpłatne szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczypospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości, jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa. To jedyne takie szkolenie, które kształci przyszłych liderów polskiej gospodarki i życia politycznego.
Podczas warsztatów uczestnicy określają swoje mocne strony i analizują cechy przywódcze. Uczą się w praktyce, jak efektywnie zarządzać zespołem. Zdobywają umiejętności, które pozwalają im dostosować działania do sytuacji, stanu emocjonalnego i poziomu stresu, jaki panuje w grupie.

*****
Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych ma na celu integrację środowiska studencko-akademickiego. Prowadzi działalność edukacyjną w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski poprzez promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Fundacja włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje m.in. wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne oraz doraźną pomoc polskim kombatantom i Polakom mieszkającym na wschodzie. Do inicjatyw Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych należy Akademia Liderów Rzeczpospolitej, studencki magazyn „Koncept”, raport Start na rynku pracy, Kongres Liderów Rzeczypospolitej, Liderzy Wspólnoty oraz portal istotnie.pl.

Źródło: materiał prasowy Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych