Młodzi Diagności w Łodzi

Baner-konferencja.jpg
W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej „Młodzi Diagności w Łodzi” w dniach 15 -16 listopada 2014r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul Muszyńskiego 1.

Pierwszego dnia odbędzie się sympozjum naukowe, drugiego zaś debata studentów Analityki Medycznej z całej Polski.
W ramach Sympozjum Naukowego „Młodzi Diagności w Łodzi” przewidziane zostały dwie sesje oryginalnych doniesień prezentowanych w formie ustnej. Pierwsza dedykowana jest studentom prowadzącym badania naukowe związane z różnymi aspektami diagnostyki laboratoryjnej. Druga sesja natomiast – do doktorantów. W Konferencji mogą brać udział studenci i doktoranci wszystkich kierunków uczelni medycznych z całej Polski. Organizatorzy pomyśleli także o diagnostach laboratoryjnych specjalizujących się – dla nich przygotowana jest III sesja doniesień oryginalnych oraz poglądowych prezentowanych w formie plakatowej.

Drugiego dnia, 16 listopada br., odbędzie kolejna – już V. Debata Studentów Analityki Medycznej z całej Polski. W ramach debaty odbędzie się cykl wykładów ph.: „Laboratorium możliwości. Diagnosta Laboratoryjny na rynku pracy.” oraz panel dyskusji studenckiej „Quo Vadis Diagnostyko?”.

Organizatorem Konferencji jest Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie:
https://ltsml.konferencja.umed.pl/

Źródło: Informacje Organizatora

b7178a79c52ed5865bed34a9359ea