Młody biznes – Wsparcie na nową firmę!

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie Młody Biznes – Wsparcie na nową firmę.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego (lub uczące się na terenie woj. łódzkiego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Cel/efekt: wzrost przedsiębiorczości i aktywności wśród 45 osób (23K/22M) z grupy docelowej poprzez przygotowanie do rozpoczęcia, podjęcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum 12 miesięcy do 30.11.2022 roku.

Nabór do projektu potrwa do 26 maja.

Oferowane wsparcie:

  1. Jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej – 23 050,00 zł;
  2. Wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy – 2600,00 zł netto;
  3. Szkolenie z zakresu: zakładania firmy, księgowości, podatków, ZUS, reklamy i promocji, sporządzania i realizacji biznesplanu;
  4. Stypendium szkoleniowe – 992,80 zł brutto na osobę za pełne uczestnictwo w szkoleniu (80  godzin);
  5. Wsparcie w projekcie przewidziano dla 45 osób (23K/22M) z w/w grup docelowej.

Więcej informacji: https://www.izba.lodz.pl/case-studies/mlody-biznes-wsparcie-na-nowa-firme/

Źródło: ŁIPH