Minister Jadwiga Emilewicz na UŁ o bezpieczeństwie energetycznym

Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, w dniach 23 i 24 maja, odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (The International Academic Conference Security and regulation of the energy market). Udział w wydarzeniu potwierdziła Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Jadwiga Emilewicz. Wystąpienie Pani Minister zaplanowane jest na godzinę 9.00 w dniu 24 maja.

Oprócz Pani Minister J. Emilewicz, organizatorzy przewidują udział m.in. Mateusza Boncy (Prezesa Grupy LOTOS S.A.) i Piotra Woźniaka (Prezesa Zarządu PGNiG S.A.). Tematyka Konferencji obejmuje dwa zasadnicze zagadnienia: bezpieczeństwo i regulacje.

Udział w wydarzeniu wezmą prelegenci i moderatorzy reprezentujący siedem państw: Polskę, Belgię, Łotwę, Norwegię, Wielką Brytanię, Włochy i Węgry. Pierwszy dzień będzie miał charakter międzynarodowy (oficjalny język I. dnia: angielski), drugi natomiast charakter krajowy (oficjalny język II. dnia: polski).

Konferencja jest organizowana pod auspicjami Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Association of Corporate Counsel Europe, a także World Energy Counsil, która jest międzynarodową organizacją akredytowaną przy ONZ.

Dwudniowa konferencja o zasięgu międzynarodowym będzie forum, które zgromadzi wybitnych naukowców z europejskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych i administracji rządowej, a także czołowych ekspertów z branży energetycznej i doradztwa biznesowego.

Konferencję organizuje Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ.

Organizatorzy przewidują tłumaczenie symultaniczne podczas całego dnia międzynarodowego oraz podczas wystąpienia Gościa Honorowego i dwóch pierwszych paneli w dniu krajowym (do godziny 13.00).

Szczegółowy program konferencji

tekst źródłowy: WPiA UŁ
redakcja: Centrum Promocji UŁ