Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta – kolejna edycja!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów ostatniego roku, oraz absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy łączą z naszym Miastem swoje plany zawodowe zorganizowano kolejną edycję programu „Mieszkanie komunalne dla zdolnego studenta i absolwenta”.

Program skierowany jest do najzdolniejszych studentów ostatniego roku oraz absolwentów łódzkich uczelni wyższych, którzy w momencie składania wniosku rekomendowanego przez rektora nie ukończyli 30 roku życia.

Na potrzeby ww. programu z mieszkaniowego zasobu Miasta Łódź zostało wyodrębnionych 9 lokali mieszkalnych w budynkach wyremontowanych w ramach programu „Miasto Kamienic”.

W obecnej edycji programu przewidziano również, aby osoby które otrzymały lokal mieszkalny we wcześniejszych edycjach, mogły ubiegać się o jego zamianę na inny lokal mieszkalny, dostosowany do ich aktualnych potrzeb.

Wnioski o oddanie w najem lub zamianę lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas trwania stosunku pracy można składać od dnia 10 października 2019 r. do dnia
31 października 2019 r. w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich przy al. Kościuszki 47 w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz we wtorki
w godzinach od 9.00 do 17.00, lub przesłać drogą pocztową na adres al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź.

Formularz wniosku można pobrać bezpośrednio w siedzibie Zarządu Lokali Miejskich
lub ze strony internetowej www.zlm.lodz.pl

Źródło: Zarząd Lokali Miejskich