Międzynarodowy sukces studentki architektury z PŁ

Projekt Natalii Dembińskiej, studentki Politechniki Łódzkiej, został wyróżniony wśród 40 najlepszych w ogólnoświatowym konkursie architektonicznym „Beyond Isolation: Senior Housing” organizowanym przez Buildner. Na konkurs Natalia Dembińska zgłosiła projekt Domu Seniora w Łodzi.

Kluczowymi słowami w koncepcji budynku wraz z otaczającą go przestrzenią są: niezależność, integracja i wszechstronność. Autorka zatytułowała swój projekt „Better together”, przyjmując, że architektura jest istotnym czynnikiem wpływającym na strukturyzację społeczeństwa.

Jak wyjaśnia Natalia – Powstała bryła jest połączeniem nowoczesności z tradycją. Podstawą do kształtowania projektu była imitacja osiedla mieszkaniowego, przy jednoczesnym zachowaniu formy pojedynczego obiektu. Tworzenie społeczności jest kluczowe w przypadku domów seniora i przestrzeni kształtowanych dla tej grupy wiekowej. Projektowany obiekt ma za zadanie to umożliwić.

Natalia Dembińska jest studentką II stopnia architektury na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Doświadczenie projektowe zdobywała na stażach zagranicznych we Francji i Hiszpanii. Ma już na swoim koncie wcześniejsze sukcesy w konkursach architektonicznych, ale ten jest pierwszym na poziomie międzynarodowym.

Więcej na stronie

 

Źródło: Politechnika Łódzka