Międzynarodowe warsztaty dla studentów GGULIVRR@Lodz

Projekt GGULIVRR@Lodz, to międzynarodowe warsztaty dla studentów, które będą realizowane na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ w dniach 12 – 19 września.

Celem projektu GGULIVRR@Lodz2019 jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, pokazujących i promujących dorobek historyczny Łodzi, jej dziedzictwo i potencjał kulturalny oraz dodatkowo promujący Łódź, jako miasto akademickie.

Uczestnicy zostaną podzieleni na 8-10 międzynarodowych zespołów projektowych, a zadaniem każdego z nich będzie stworzenie prototypu gry/aplikacji. Nie jest to jedynie projekt IT, a interdyscyplinarne spotkanie ludzi chcących tworzyć coś wyjątkowego w międzynarodowym środowisku. Każdy zespół projektowy, to nie tylko studenci kierunków informatycznych – ale także zarządzania, czy filozofii. W tym roku podczas warsztatów, po raz pierwszy, zostanie wykorzystana pracownia wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy będą eksplorować VR, tworzyć filmy i prezentacje w technologii 360.

„Łódź akademicka”, to hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli za zadanie przedstawić Łódź, jako miasto atrakcyjne dla studentów zarówno z kraju jak i zagranicy (m.in. przybliżając informacje praktyczne o warunkach życia w Łodzi, takie jak informacja turystyczna i komunikacja w Łodzi, koszty życia w mieście, życie studenckie, itp.).

W projekcie zostały przewidziane bloki warsztatowe i seminaria, które poprowadzą eksperci z firm partnerskich. Daje to możliwość bezpośredniej interakcji oraz wymiany doświadczeń oraz know-how środowiska akademickiego i świata biznesu. W projekcie weźmie udział 67 studentów (w tym około 50 z zagranicy) i 18 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 12 z zagranicy).

Zakończenie projektu odbędzie się 19 września. Uczestnicy zaprezentują stworzone gry i aplikacje. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Honorowe patronaty nad projektem objęli w tym roku m. in.: Rektor Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Antoni Różalski, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, program Młodzi w Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber. Wydarzenie jest wspierane przez partnerów biznesowych z województwa łódzkiego i nie tylko – ABB, Accenture, 9Bits, Fujitsu i Google. Opiekę medialną nad projektem objęła TVP 3 Oddział Łódź oraz Radio Łódź.

Więcej informacji: www.ggulivrr.uni.lodz.pl

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019.