Międzynarodowe grono informatyków na Politechnice Łódzkiej

FEDCSiS

W Politechnice Łódzkiej będzie obradować najbardziej renomowana w Polsce i licząca się na świecie międzynarodowa konferencja poświęcona informatyce.

Konferencja FedCSIS, czyli Federated Conference on Computer Science and Information Systems to wydarzenie naukowe, w ramach którego odbywa się seria niezależnych konferencji, warsztatów, sympozjów i sesji specjalnych, na których prezentowane są wyniki badań oraz zastosowań nowych rozwiązań informatycznych. O najwyższej randze konferencji świadczy m.in. fakt, że jako tzw. regular papers, zaakceptowano tylko 24% nadesłanych tekstów. Materiały konferencyjne publikowane będą w IEEE Xplore Digital Library i, co istotne, są indeksowane w Web of Science – najważniejszej naukowej bazie danych.

Tegoroczna edycja FedCSIS odbywa się w dniach 13-16 września i składa się z 24 wydarzeń. Weźmie w nich udział ponad 300 uczestników z całego świata – naukowców i reprezentantów przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, integracją i wdrażaniem systemów informatycznych. Wydarzenie jest zatem także elementem doskonałej promocji Łodzi, jako znaczącego ośrodka akademickiego, centrum nowoczesnych technologii oraz naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miejscem obrad jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (EEIA).
Uroczyste otwarcie konferencji odbędzie się w poniedziałek, 14 września o godzinie 11:00 w audytorium E1 Wydziału EEIA (bud. A10, ul. Stefanowskiego 18/22).

– W ramach konferencji organizowany jest także konkurs eksploracji danych związany z poprawą bezpieczeństwa strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo – gaśniczych – mówi dr inż. Andrzej Romanowski przewodniczący komitetu organizacyjnego. – Wręczone zostaną również Nagrody im. Profesora Zdzisława Pawlaka dla autorów najlepszych prac naukowych w kategorii naukowców i studentów. Patron nagród, prof. Zdzisław Pawlak (1926-2006) jest jednym z najbardziej znanych na świecie polskich informatyków, twórcą m.in. „teorii zbiorów przybliżonych”, wykorzystywanych obecnie m.in. w uczeniu maszynowym, analizie danych, bioinformatyce, ekonomii, medycynie, przetwarzaniu sygnałów i obrazów oraz w inżynierii oprogramowania.

Organizatorzy FedCSIS 2015: Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) wspólnie z Instytutem Badań Systemowych PAN, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Politechniką Łódzką. Z FedCSIS współpracują najważniejsze światowe organizacje naukowe i profesjonalne, m.in. ACM (Association for Computing Machinery) oraz IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz Komitet ds. Informatyki PAN. Do możliwości zorganizowania tej konferencji w Łodzi przyczyniły się kilkuletnie wysiłki Instytutu Informatyki Stosowanej PŁ w ścisłej współpracy z Oddziałami Łódzkiego PTI oraz ACM.

Patronat honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Administracji i Cyfryzacji, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi oraz Rektor Politechniki Łódzkiej.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej