Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi coraz bliżej

Powstanie światowej klasy międzynarodowego centrum innowacyjnych badań i edukacji w Łodzi wkracza w drugi etap ostrej rywalizacji o unijne wsparcie!

To ogromny sukces Łodzi akademickiej i władz regionalnych. Po raz pierwszy inicjatywa prof. Stanisława Bieleckiego rektora Politechniki Łódzkiej, utworzenia w Łodzi Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów (ICRI-BioM) znalazła tak szerokie poparcie środowiska naukowego i samorządu, dzięki czemu złożony we wrześniu ubiegłego roku projekt, właśnie został wybrany do drugiego etapu.

Przy okazji rozmów o 70-leciu Politechniki Łódzkiej dziennikarze pytają o największe sukcesy uczelni – właśnie taki sukces się wydarzył – mówi prof. Bielecki.

Komisja Europejska poinformowała w dniu dzisiejszym, 30 stycznia 2015 r., o wynikach pierwszego etapu konkursu „Teaming” dotyczącego utworzenia centrów doskonałości, ogłoszonego w ramach Horyzont 2020 – największego programu finansowania badań i innowacji Unii Europejskiej. Konkurs obejmował 15 państw członkowskich UE, które zgłosiły 169 projektów.

Z Polski do drugiego etapu przeszły trzy projekty, a wśród nich projekt Międzynarodowego Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów o akronimie ICRI-BioM (International Centre for Research on Innovative Biobased Materials).

W drugim etapie zwycięskie projekty opracują w ciągu roku szczegółowe biznes plany i tylko najlepiej ocenione projekty otrzymają od 15 do 20 milionów EUR na 5 lat, na realizację centrum doskonałości.

Nowe Centrum Doskonałości pomoże regionowi łódzkiemu w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji w nauce, a w dalszej perspektywie w rozwoju innowacji w regionie – mówi prof. Stanisław Bielecki. – Ambicją projektu ICRI-BioM jest konsolidacja wysiłków badawczych w kierunku interdyscyplinarnego podejścia do badań polimerów i materiałów pochodzenia biologicznego. W ciągu kilku pierwszych lat Centrum będzie wspierane ze środków Unii Europejskiej, które pomogą w budowaniu silnej międzynarodowej jednostki badawczej. Władze regionalne i krajowe będą bezpośrednio zaangażowane w ten proces, co ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji Teamingu.

Nowy ośrodek badawczy pozwoli na prowadzenie najwyższej jakości badań podstawowych i stosowanych oraz będzie odgrywać ważną rolę we współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem w Polsce i w świecie. ICRI-BioM stanie się strategicznym centrum badań interdyscyplinarnych, które będą miały wpływ na rozwój gospodarczy regionu i kraju, a ze względu na udział w strukturze międzynarodowej zapewni udział polskich zespołów badawczych na rzecz rozwoju bio – gospodarki w skali globalnej.

Zespoły naukowców z Politechniki Łódzkiej wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz niemieckimi partnerami ze światowej klasy instytutów Maxa Plancka w Moguncji i Getyndze przygotowały strategiczną wizję Centrum ICRI-BioM. W tych działaniach olbrzymiego wsparcia udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego i osobiście marszałek Witold Stępień. Powstanie Centrum ICRI-BioM wspierane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które koordynuje na szczeblu krajowym projekty „Teaming”.

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Politechniki Łódzkiej