MENTORING i stypendia Santander Universidades


27 czerwca w Pałacu Biedermanna UŁ uroczyście zakończono IV edycję projektu MENTORING – Absolwent VIP oraz wręczono kolejne stypendia Santander Universidades aktywnym studentom UŁ.

Uczestników spotkania powitał prof. Paweł Starosta, Prorektor UŁ ds. współpracy krajowej i zagranicznej.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim mentorom za udział w tym projekcie, który jest dla nas bardzo ważny. Dzięki takim przedsięwzięciom, Uniwersytet Łódzki buduje swoją markę, nie tylko w środowisku akademickim ale także w środowiskach zewnętrznych. Dzięki państwa aktywności nasi młodsi koledzy, studenci UŁ, mogą zetknąć się z praktykami, ludźmi sukcesu i korzystać z ich doświadczenia, a także obserwować i przejmować od was te cechy osobowościowe, które pomogą im w kształtowaniu swojej kariery. Dlatego już teraz zachęcam państwa do udziału w kolejnej, piątej edycji tego programu.

MENTORING – Absolwent VIP to autorski, prestiżowy projekt Uniwersytetu Łódzkiego. Zakłada budowanie trwałych relacji pomiędzy studentami i samą uczelnią, a absolwentami UŁ, którzy pełnią rolę mentorów. W kończącej się właśnie edycji projektu wzięło udział 34 najlepszych studentów wyłonionych przez uczelnię i elitarne grono menadżerów największych firm w Łodzi i regionie. Są to m. in. Mikołaj Ługowski, Dyrektor Zarządzający Nordea Operations Center, Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Krystian Bestry, Prezes Zarządu ADAPTIVE Solutions & Advisory Group.

Najważniejszym celem projektu jest włączenie wybitnych absolwentów UŁ w proces rozwoju kariery naukowej i zawodowej najzdolniejszych studentów.

Czwarta edycja programu trwała 6 miesięcy. Od grudnia 2016 roku, 34 pary mistrz-uczeń współpracowały, aby osiągnąć cele wyznaczone na ich pierwszych spotkaniach. Projekt mentorski to unikatowa szansa dla studentów, by pod okiem ekspertów, praktyków biznesu, poszerzyć wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Dla mentorów to okazja, aby w twórczy sposób włączyć się w proces edukacji najzdolniejszych łódzkich żaków. Jedną z par tworzyli Mikołaj Ługowski, Dyrektor Zarządzający Nordea Operations Center i Damian Kaczmarczyk, student finansów i rachunkowości.

– Zacząłem odkrywać swoje słabe i mocne strony. Poczyniłem już realne kroki w stronę, w którą chcę aby szła moja kariera. I to jest zasługa mentora – podsumował swój udział w projekcie Damian, a Mikołaj Ługowski dodał, że w trakcie spotkań udało się im wyjść poza utarte stereotypy i dojść do wielu ciekawych wniosków.

Kolejnym ważnym sposobem dostrzeżenia zdolnych studentów UŁ jest system stypendiów ufundowanych przez Santander Universidades. Te stypendia, w wysokości 2.500 zł, od trzech lat otrzymują studenci zaangażowani w działalność naukową i organizacyjną na uczelni oraz poza nią. Na początku tego roku, otrzymało je siedemnaścioro studentów. Na uroczystości w Pałacu Biedermanna UŁ – kolejnych 20 osób.

– Cieszymy się, że możemy doceniać najbardziej ambitną młodzież, która swój rozwój osobisty łączy z dużym zaangażowaniem w działalność społeczną. Dobrze rozumiemy, że takie zaangażowanie często wymaga wielu wyrzeczeń, dlatego mamy głęboka nadzieję, że przyznane stypendia dodatkowo zmotywują młodych ludzi do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz społeczności studenckiej – mówi Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Unversidades.

Foto: Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Źródło: Informacje Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Łódzkiego