Matura i co dalej …

Matura. Można powtarzać setki razy, że jest bzdurą, a ważniejsza od niej jest chęć szczera. Te wyświechtane frazesy zapewne nie uspokoją jednak abiturientów, a już na pewno im nie pomogą. Wesprzeć może ich za to nowa, nietypowa inicjatywa Koła Naukowego „Experience”, działającego przy Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
Nauczyciele robią wszystko, aby przygotować swoich podopiecznych do egzaminu pod względem merytorycznym. Jak jednak zgodnie podkreślają, lwia część wyników, uzależniona jest od samodzielnej pracy uczniów w domu. Pomimo to, z reguły nikt nie przywiązuje wagi do poprawy jej efektywności. Z tego też względu KN „Experience” przygotowało dla maturzystów cykl bezpłatnych szkoleń, które pomogą im lepiej przygotować się do majowego sprawdzianu, który w wielu przypadkach zaważy na ich dalszym życiu.
Już w marcu członkowie koła pojawią się w 15, wcześniej wybranych, szkołach. Przeprowadzą tam szkolenia, których celem będzie poprawa kompetencji miękkich abiturientów. Dotyczyć będą one różnorodnej tematyki takiej jak zarządzanie czasem przed maturą, motywacji przed egzaminem oraz radzenia sobie ze stresem. Poruszona będzie też kwestia autoprezentacji, przydatna w trakcie egzaminów ustnych. Same zajęcia mają mieć głównie charakter warsztatowy, a wykorzystane będą takie techniki jak ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje, studium przypadków, dyskusje grupowe, czy odgrywanie ról.
– Zdobyta tutaj wiedza nie zdezaktualizuje się w trakcie studiów. Moim zdaniem, niektóre elementy przydają się również w życiu zawodowym– gwarantuje Agnieszka Kupiec- liderka projektu.
– A wykorzystanie zdobytych umiejętności nie skończy się na maturze – zapewnia koordynatorów projektu – Michał Kucharski
Jest to pierwsza inicjatywa „Experience” w szkołach średnich. Poza działalnością naukową, koło, zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi, współorganizuje również Akademickie Targi Pracy oraz liczne szkolenia skierowane do studentów (głównie Politechniki Łódzkiej). Pierwsze warsztaty odbędą się w Łasku w I liceum ogólnokształcącym.
Źródło: Informacje Organizatora
matura i co dalej EXPERIENCE