Małe granty dla Łodzi akademickiej

Startujemy z nowym naborem w konkursie dotacyjnym „Łódź akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa”!
Tym razem do pozyskania MAŁE GRANTY – DO 7 500 zł na działanie.
Celem konkursu jest przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
🔸Wysokość dotacji: od 3 000 do 7 500zł.
🔸Pula środków: 34 800 zł.
🔸Dla kogo: W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z siedzibą na terenie Łodzi oraz grupy nieformalne.
Nabór wniosków: 13.06.2022 r. – 30.06.2022 r. do godz.12.00
🔸Okres realizacji projektów: 15.07.2022 r. – 01.12.2022 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na stronie Operatora konkursu – Stwowarzyszenia OPUS http://www.opus.org.pl/lodz-akademicka-naukowa-kreatywna…