Magister inżynier? – Teraz bliżej dla licencjatów nauk ścisłych i przyrodniczych

DSC_5330
Jeśli twoje dotychczasowa droga edukacyjna związana była z wykształceniem na kierunkach takich jak Ochrona środowiska, Mikrobiologia, Analityka chemiczna, Chemia, Chemia kosmetyczna, Geoinformacja, Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Geomonitoring, Gospodarka przestrzenna, Matematyka, Fizyka – a twoje zainteresowania rozwinęły się w kierunku innowacyjnych technologii i nowoczesnego przemysłu – to znaczy, że najnowsza oferta studiów II st. inżynierii procesowej i inżynierii środowiska WIPOŚ PŁ jest specjalnie dla Ciebie.

Z myślą o takich kandydatach zaplanowaliśmy specjalny, dłuższy 4 – semestralny tok studiów II stopnia, który zaczyna się w semestrze zimowym (październik) – ten, cykl kształcenia przewidziany jest dla kandydatów posiadających tytuł licencjata (np. w/w kierunki nauk ścisłych i przyrodniczych) lub inżyniera – po kierunkach, które nie są zbliżone programowo do inżynierii środowiska czy inżynierii procesowej. Na dodatkowym semestrze uzupełnicie wiedzę i umiejętności inżynierskie, niezbędne do dalszego kształcenia na semestrach 2-3-4.

A co z inżynierami po kierunkach pokrewnych, którzy chcieliby pomyśleć o „drugim stopniu wtajemniczenia” ? Mamy dla nich studia 3 semestralne , które zaczynają się w semestrze letnim (marzec).

Rozważasz taki wybór? – jesteś na dobrej drodze – zatem pomyśl o dodatkowych, niepowtarzalnych plusach w Twoim „CV II Stopnia”:

1. Studiujesz i prowadzisz badania naukowe w najnowocześniejszej bazie dydaktycznej w kraju LabFactor w obszarze nowoczesnych technologii.

2. Zdobywasz doświadczenie i nowe kompetencje w oparciu o udział nowatorskich metodach kształcenia typu Problem Based Learning czy Design Thinking.

3. Masz kontakt z praktykami, przedsiębiorcami, naukowcami dokonującymi wdrożeń przemysłowych w sektorach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

4. Rozwijasz zainteresowania na wyjątkowych specjalnościach – których nie znajdziesz nigdzie indziej, gdyż są one opracowane w oparciu o obserwacje praktycznych problemów i sugestii współpracujących z nami przedsiębiorców i instytucji.

5. Studenci tych kierunków mają szansę na odbycie praktyk i płatnych staży w wiodących firmach w sektorze chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i innych (m in. w ANWIL-u, Veolii)

Więcej informacji o unikatowej ofercie dla studiów II stopnia na WIPOŚ PŁ, odnajdziecie w zakładce „Oferta dydaktyczna”oraz na naszym portalu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA: od 01.06.2016 do 22.09.2016 r.

Źródło: Informacje Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej