Magazyn Forward

 

Magazyn Forward jest wydawany dwa razy do roku. Stanowi on jedną z inicjatyw Studenckiego Koła Naukowego SKN Progress. Adresowany jest do przedstawicieli środowiska akademickiego w całej Polsce, a jego nadrzędnym celem jest stwarzanie okazji do poszerzania wiedzy z zakresu finansów, trendów biznesowych, gospodarki, rynków kapitałowych, edukacji, prawa, nowych technologii oraz rozwoju osobistego. Wydanie 31 numeru Magazynu Forward jest zaplanowane na grudzień bieżącego roku i ukaże się w wersji elektronicznej na platformie issuu.com

Zapraszamy do śledzenia fanpagu na facebooku Magazynu Forward: https://www.facebook.com/magazyn.studencki.forward

 

Źródło: SKN Progress