Magazyn „Biznesmaniak” –  ogłaszamy nabór do 1. numeru 2019/20!

Studencie, Studentko! Chcesz podzielić się swoją wiedzą, prowadzonymi badaniami i wnioskami? Jesteś ambitny i pragniesz poszerzać swój dorobek naukowy? Idealnie się składa! Napisz artykuł i opublikuj go w czasopiśmie. Nie zmarnuj tej okazji. sprawdź jakie masz możliwości i wykorzystaj je!

CZYM JEST MAGAZYN?

„Biznesmaniak” to czasopismo studenckie o charakterze popularnonaukowym tworzone przez doświadczoną studencką redakcję, skierowane do środowiska akademickiego i biznesowego całej Polski. Swój profesjonalny poziom merytoryczny zawdzięcza wsparciu Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

JAK NAPISAĆ DO BIZNESMANIAKA?

Na początek zapoznaj się z tematyką, regulaminem i wymogami redakcyjnymi czasopisma. Możesz to zrobić na www.stratolog.pl/biznesmaniak/ . Następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/hxJQQT3qMvKzzV8i7 i już można zabierać się do pisania. Gotowy artykuł prześlij do 31 grudnia 2019 r.. Pamiętaj, że mogą pojawić się ewentualne poprawki, które zleci recenzent Twojego artykułu. Jeśli tekst będzie już w pełni zatwierdzony to wszystko gotowe!

TEMATYKA MAGAZYNU

Obejmuje szerokie spektrum dyscyplin związanych z naukami społeczno-ekonomicznymi. Głównie jest to: ekonomia, inwestycje, finanse, zarządzanie, trendy biznesowe oraz gospodarcze. Magazyn skupia swoją tematykę, na bieżących i ważnych problemach, aby jego odbiorcy mogli zagłębić się w najbardziej interesujące ich obecnie tematy.

Artykuły do „Biznesmaniaka” można pisać w języku polskim i angielskim. Za publikację nie są pobierane żadne opłaty. „Biznesmaniak” wydawany jest w wersji online w otwartym dostępie na platformie Open Journal System oraz w wersji papierowej.
Wydanie 1. numeru „Biznesmaniaka” planowane jest na czerwiec 2020 r.!

W razie jakiekolwiek pytań z redakcją można skontaktować się na FB: https://www.facebook.com/biznesmaniak/ albo pod adresem: biznesmaniak@stratolog.pl
Więcej informacji także na: www.stratolog.pl/home/biznesmaniak/