MABION funduje aż 6 STYPENDIÓW!

A może by tak zawalczyć o dodatkowe 700 zł miesięcznie? Nic prostszego! APLIKUJ o stypendium od firmy MABION!

O Stypendium może się ubiegać:
a/ Student co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia
lub
b/ Student studiów drugiego stopnia
który studiuje na

Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na kierunkach:

  • Biotechnologia
  • Analityka Medyczna

lub studiuje na Politechnice Łódzkiej, na wydziałach:

  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

W obu przypadkach kryterium będzie uzyskanie średniej z ocen za ostatnie dwa semestry 4,50 i więcej oraz zaakceptowanie zasad przyznawania Stypendium określonych w regulaminie.

Aplikuj do 25 października!

REGULAMIN: Regulamin_Mabion.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/program-stypendialny-mabion/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/