Łódzkie uczelnie rozwijają system antyplagiatowy

567ae3b47cf7f_o,size,969x565,q,71,h,075706

Trzy łódzkie uczelnie wygrały ministerialną dotację na rozwój systemu antyplagiatowego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparło Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz dwie akademie niepubliczne.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed ostatnim weekendem ogłosiło wyniki konkursu dla polskich uczelni, które chcą ulepszyć swój system antyplagiatowy. Resort rozdzielił 35 mln zł z środków unijnych na 50 szkół wyższych – trzy z nich mają siedziby w Łodzi.

Najwyższą dotację zdobyła Społeczna Akademia Nauk (w konsorcjum z uczelniami partnerskimi), największa łódzka uczelnia niepubliczna. Zrealizuje projekt za 1,739 mln zł, z czego 1,687 mln zł pochodzi z dotacji ministerstwa.

– Udoskonalony system pozwoli autorowi pracy i jej promotorowi zweryfikować w wirtualnej platformie daną pracę dyplomową. Po takiej weryfikacji, system automatycznie wygeneruje raport, który zostanie przekazany do adekwatnego dziekanatu i stanie się dokumentem potwierdzającym samodzielność wykonanej przez studenta pracy dyplomowej – informuje Tomasz Jermalonek, specjalista ds. mediów i PR w SAN.

W uproszczeniu oznacza to, że opiekun nie będzie musiał przejmować się ryzykiem plagiatu.

Społeczna Akademia Nauk korzysta z systemu firmy Plagiat.pl już 8 lat.

Druga uczelnia, która dostanie dotację, to Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Dr Wiesław Przybyła, pełnomocnik rektora AHE ds. studiów zdalnych, podkreśla, że na tej uczelni elektroniczny system antyplagiatowy działa od prawie 10 lat.

– Korzystają z niego zarówno promotorzy i recenzenci prac dyplomowych, jak i dydaktycy, którzy w ten sposób filtrują bieżące prace zaliczeniowe i semestralne – mówi dr Wiesław Przybyła. – Skuteczność naszych rozwiązań wysoko ocenili eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którzy wizytowali w 2015 r. Wydział Humanistyczny i Wydział Artystyczny. Wizytacje zakończyły się pozytywnymi ocenami PKA dla obu wydziałów. Eksperci podkreślili, że nasze praktyki, zmierzające do respektowania uczciwości naukowej i prawa autorskiego, to istotny element budowania kultury jakości kształcenia.

Rozwój systemu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi będzie kosztował ponad 1 mln zł (MNiSW da 987 tys. zł).

Dotację otrzyma także Uniwersytet Medyczny. Ministerstwo przyznało 726 tys. zł na rozbudowę systemu wycenioną w całości na 748 tys. zł. UM miał zdecydowanie najlepiej oceniony projekt z łódzkich uczelni: znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej.

– Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie nowych procedur antyplagiatowych, wdrożenie aplikacji procesowej do obsługi systemu oraz jej integrację z narzędziami już istniejącymi – mówi Joanna Orłowska, rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Joanna Orłowska informuje również, że nowy system zagwarantuje szybszą oraz skuteczniejszą weryfikację prac i będzie dostosowany do specyfiki uczelni medycznej.

Projekt Uniwersytetu Medycznego zakłada również serię szkoleń dla pracowników uczelni.

Źródło: Dziennik Łódzki