Łódzkie uczelnie rezygnują z opłat za drugi kierunek !

Studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki i Uniwersytetu Medycznego nie zapłacą za drugi kierunek studiów od nowego roku akademickiego. Nie będą też naliczane opłaty za rok 2013/14.

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca, przepisy o dodatkowych opłatach dla osób studiujących drugi kierunek są niezgodne z konstytucją. Uczelnie mają czas na zmianę swoich przepisów do września 2015 roku. Część z nich postanowiła wprowadzić odpowiednie zmiany już teraz.

Opłaty na pewno zniesie Uniwersytet Łódzki. Formalnie nastąpi to dopiero we wrześniu, gdy stosowną uchwałę podejmie senat uczelni. – Uniwersytet nie będzie wówczas pobierał opłat zarówno od studentów, którzy studiowali drugi kierunek w roku akademickim 2013/14, jak i tych, którzy będą go studiować w roku 2014/15 – mówi Tomasz Boruszczak, rzecznik prasowy UŁ.

Politechnika Łódzka także rezygnuje z opłat, choć w przeciwieństwie do UŁ, wydany zostanie w tej sprawie specjalny komunikat. – Po rozmowach władz uczelni z samorządem studenckim zapadła decyzja o zniesieniu opłat zarówno za rok akademicki 2013/14, jak i 2014/15 – mówi Ewa Chojnacka, rzecznik PŁ. – W najbliższym czasie wydany zostanie w tej sprawie komunikat prorektora do spraw edukacji.

Decyzji w sprawie opłat nie podjęto jeszcze na Uniwersytecie Medycznym. – Wciąż czekamy na oficjalne wytyczne z ministerstwa – mówi Joanna Orłowska z Biura Rektora. – Przygotowujemy wstępne propozycję zmian, które będziemy chcieli wprowadzić w życie tak szybko jak to będzie możliwe.

Studenci innych łódzkich uczelni lub tych, które nie podejmą uchwały o rezygnacji z opłat mogą skorzystać z innej możliwości uniknięcia opłaty za drugi kierunek studiów. Wystarczy, że złożą podanie o nienaliczeniu opłaty do władz uczelni. – W piśmie można się powołać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – mówi dr Paweł Dańczak z Katedry Polskiego Postępowania Administracyjnego UŁ. – Należy jednak pamiętać, że decyzja o ewentualnym zwolnieniu z opłaty należy do władz uczelni, które mają prawo nie wyrazić na nie zgody.

Źródło