Łódzkie Eureka

slider-eureka-2016

Do 23 lutego 2016 r. można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia „Łódzkie Eureka”.

Nagrody te przyznawane są przez Radę ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi, za wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia). Statuetki „Łódzkie Eureka” zostaną wręczone na uroczystości inauguracji XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

Celem wyróżnienia jest promocja twórców działających na rzecz rozwoju Łodzi. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszać mogą: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych. Nabór wniosków trwa do 23.02.2016 r.

Regulamin przyznawania wyróżnienia oraz formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej festiwalu: https://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/uczelnie/lodzkie_eureka/.

Źródło: Informacje Organizatora

IMG_1321