Łódzkie – Edukacja dla Biznesu

Nagroda dla przedsiębiorstw współpracujących z obszarem edukacji

Ukoronowaniem pierwszego dnia Europejskiego Forum Gospodarczego jest wieczorna gala, w czasie której statuetkami Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” nagradzane są podmioty, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Województwa Łódzkiego oraz w sposób spektakularny przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego.

Obecność ich na Gali potwierdza, że podejmowane przez nich decyzje biznesowe, niejednokrotnie niezmiernie trudne, są jedynymi słusznymi, albowiem ogrom pracy włożony w rozwój przedsiębiorstwa czy gminy został zauważony i doceniony przez szersze gremium.

Organizatorem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS ” jest Województwo Łódzkie. Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia nagród, która odbędzie się w pierwszym dniu XII Europejskiego Forum Gospodarczego 16 września 2019 r.

Nowością w tym roku jest kategoria „Łódzkie – Edukacja dla Biznesu”, dedykowana dla przedsiębiorców współpracujących z obszarem edukacji, którzy z własnych środków wspierają szkolnictwo zawodowe na terenie województwa łódzkiego, organizują staże lub praktyki dla uczniów szkół wyższych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

W tym roku firmy mogą zgłaszać się w 4 kategoriach:

1. Świadomi w biznesie- Nagroda Publiczności

2. Eksportowy Produkt Roku

3. Łódzkie – Edukacja dla Biznesu

4. Łódzkie- projekt przyszłości

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wraz z regulaminem znajdziesz na stronie internetowej Biznes na PLUS.

Zgłoszenia do 31 lipca!

REGULAMIN

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego