„ŁÓDŹ U LIKE – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć“

 

Seminarium Naukowe Studentów Architektury „ŁÓDŹ U LIKE – zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, przeżyć, opowiedzieć“ ma na celu stworzenie studentom platformy umożliwiającej dzielenie się pasjami, wrażeniami, obserwacjami i doświadczeniami z podróży architektonicznych dalekich i bliskich, tych dosłownych i tych w przenośni. Stanowi jedną z form realizacji celów działania Koła Naukowego IX Piętro, takich jak: propagowanie i upowszechnianie studenckiej działalności samokształceniowej, badawczej, twórczej i popularyzatorskiej, poznawanie dziedzictwa architektonicznego oraz najnowszych trendów i osiągnięć architektury polskiej i światowej, wymiana doświadczeń i rozbudzanie zainteresowań.

Poprzednie edycje miały charakter ogólnopolski. W tym roku planujemy kontynuować tę inicjatywę. Chcemy zaprosimy studentów z innych uczelni z całego kraju. Chcemy także zaprosić wykładowców z naszego Instytutu jak również gości specjalnych oraz przygotować publikację poseminaryjną.
Seminarium odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia br.
Więcej informacji o wydarzeniu na stronach:

Fanpage KNSA IX Piętro:

https://www.facebook.com/KNSAIXPIETRO0

Facebook Łódź U Like:

https://www.facebook.com/SNSALodzULike

Blogspot Łódź U Like:

http://lodzulike.blogspot.com/

 

Źródło: KNSA IX Piętro