Łódź jednym z bioregionów

Porozumienie w sprawie utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów podpisali we wtorek w Łodzi przedstawiciele urzędów marszałkowskich pięciu województw: łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego.
Zakłada ono m.in. wspólną promocję, przyciąganie inwestorów i współpracę przy pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia związane z bio- i nanotechnologią.
Porozumienie zakłada m.in. wspólne inicjowanie i wspieranie projektów w zakresie biotechnologii, w tym dofinansowywanych z pieniędzy publicznych i unijnych, wzajemną promocję działań z zakresu bio- i nanotechnologii czy wzajemne wsparcie inicjatyw edukacyjnych z zakresu biotechnologii.
Jedną z pierwszych inicjatyw jest wspólne stoisko regionów na największej imprezie wystawienniczej związanej z biotechnologiami w Stanach Zjednoczonych – Bio Convention, która pod koniec czerwca odbędzie się w Waszyngtonie. Porozumienie ma też rozpocząć proces tworzenia Środkowoeuropejskiego Konsorcjum Bioregionów, w ramach którego do współpracy mają zostać zaproszone regiony z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
W Łodzi trzy uczelnie – Uniwersytet Łódzki, Politechnika oraz Uniwersytet Medyczny – prowadzą kierunki związane z biotechnologią.
Do 2013 r. w łódzkim Technoparku (istniejącym od 2007 r.) powstanie kompleks biurowo-laboratoryjny Bionanopark. Wartość tej inwestycji to ponad 76 mln zł. Znajdą się w nim dwa duże laboratoria: Biotechnologii Przemysłowej oraz Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej.
Naukowcy z łódzkich uczelni będą badać w nich m.in. wpływ najnowszych materiałów wykorzystujących nanotechnologię (produkty przemysłowe, produkty medyczne, odzież, kosmetyki) na ludzkie zdrowie. Z ich usług będą mogły korzystać firmy z branż: farmaceutycznej, kosmetycznej, medycznej, wojskowej, chemicznej, spożywczej czy energetycznej.
Bionanopark ma być ośrodkiem wdrożeniowym do przemysłu, który będzie się uzupełniał z Europejskim Centrum Bio- i Nanotechnologii (ECBNT), które ma powstać na Politechnice Łódzkiej do 2015 roku. Jego utworzenie ma kosztować niemal 150 mln zł. Będzie to jeden z najnowocześniejszych w kraju ośrodków badawczo-rozwojowych. Badania będą skupiały się przede wszystkim wokół ochrony środowiska, energii i zdrowia. W połowie inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków unijnych.
Nanotechnologia to zestaw technik i sposobów tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów). Nanometr jest jedną milionową milimetra.
Biotechnologia to dyscyplina nauk technicznych, wykorzystująca procesy biologiczne na skalę przemysłową.
Źródło: Dziennik Łódzki