Łódź akademicka – nabór małych grantów


Uwaga, ogłaszamy dodatkowy nabór w konkursie Łódź akademicka! Tym razem na celowniku są małe granty – od 1 000 do 4 000 zł.

Nabór planujemy od 4.09 do 18.09.2017 r. – przez serwis Witkac.pl. Działania można realizować od 1.10.17 do 15.11.17. Ogłoszenie wyników najpóźniej 29.09.17, ale postaramy się wcześniej.

Konieczny jest wkład własny finansowy w wysokości 10%. Wykluczone są wnioski będące kontynuacją działań w projektach dofinansowanych w pierwszej edycji konkursu.

Informacje o konkursie i wszystkie dokumenty (regulamin, karty oceny formalnej i merytorycznej, wzór umowy i sprawozdania oraz sam wniosek) dostępne są poniżej oraz w serwisie Witkac.pl, przez który należy aplikować o środki w konkursie.

Dodatkowych informacji udziela koordynatorka projektu – Maria Nowakowska (mnowakowska@opus.org.pl).

Źródło: www.opus.org.pl