Łódź Akademicka na Salonach Maturzystów

W czternastu największych ośrodkach akademickich w Polsce Fundacja Edukacyjna Perspektywy wraz z uczelniami gospodarzami organizuje wydarzenie, podczas którego matura „spotyka się” ze studiami – targi edukacyjne adresowane do przyszłych studentów pod nazwą Salon Maturzystów.

Tu maturzyści projektują swoją ścieżkę kariery!

Salony Maturzystów Perspektywy od 17 już lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem uczniów, ich rodziców i nauczycieli.  Każdorazowo w każdym Salonie uczestniczy od 3 do 5 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych, a wśród wystawców znajdują się wszystkie wiodące uczelnie w kraju. Wrzesień, który nieodłącznie kojarzy się ze szkołą, jest idealnym momentem na zorganizowanie kampanii Salon Maturzystów Perspektywy 2023, także dlatego, że do końca tego miesiąca uczniowie ostatnich klas szkół średnich mają czas na złożenie deklaracji maturalnych.

To z myślą o tej pierwszej poważnej decyzji związanej z maturą organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, m.in. spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (matura w odmienionej formule, wspólnej dla absolwentów liceów i techników), ze znakomitymi nauczycielami-praktykami, z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami działów rekrutacji i studentami, a także z ekspertami rynku pracy.

 

Po raz pierwszy w historii na Salonie Maturzystów pojawi się wspólne stoisko Miasta Łodzi oraz trzech wiodących łódzkich uczelni publicznych: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, na którym zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta Łodzi Akademickiej pod hasłem „Study in Łódź”. Chcemy wspólnie budować tożsamość naszego miasta poprzez tworzenie wysokiej jakości społeczności akademickiej, a w przyszłości mieszkańców Łodzi, w myśl idei miasta współtworzonego. Pokazując różnorodność, interdyscyplinarność i otwartość, a także podejmując wspólne inicjatywy, takie jak obecność Miasta z kluczowymi uczelniami pod przysłowiowym „jednym dachem” na największym promocyjnym wydarzeniu edukacyjnym w Polsce pragniemy rozwijać potencjał Łodzi jako miasta akademickiego, wyróżniającego się na tle innych ośrodków.

Przedstawiciele uczelni i Miasta będą zachęcali do studiowania w Łodzi, przybliżając uczestnikom targów bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną, turystyczną i gospodarczą Miasta. Zaprezentujemy również unikatowy na skalę kraju program „Młodzi w Łodzi”, poprzez który zachęcamy młodych ludzi do wiązania przyszłości z Łodzią oraz wspieramy rozwój kariery zawodowej łódzkich studentów, a lokalnym firmom zapewniamy wysoko wykwalifikowane kadry. O tym, że Łódź to przyjazne i fajne miasto, w którym warto studiować, żyć i pracować będziemy przekonywać młodych podczas Salonów w 5 największych ośrodkach akademickich w kraju:

  • Lublin5-6 września (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  • Wrocław12-13 września (Politechnika Wrocławska)
  • Warszawa14-15 września (Politechnika Warszawska)
  • Łódź21-22 września (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania)
  • Poznań26-27 września (Politechnika Poznańska)

Łódzkie stoisko będzie nawiązywało w swej formie do kojarzonego z miastem przystanku w centrum zwanym „Stajnią Jednorożców”. Będzie kolorowo, interaktywnie, merytorycznie, po prostu bardzo łódzko :) Serdecznie zapraszamy wszystkich maturzystów! A już wkrótce wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką przedstawimy relacje z kolejnych Salonów.

 

Źródło: Młodzi w Łodzi i Perspektywy