List Rektora z 25 października 2020 r. w sprawie zajęć dydaktycznych i potrzeby wsparcia jednostek ochrony zdrowia przez studentów Uczelni

Szanowni Państwo,

Drodzy Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

epidemia nabiera prędkości, sytuacja jest dynamiczna. Podczas kilku ostatnich tygodni obserwujemy znaczny wzrost liczby zakażonych, chorych i potrzebujących opieki szpitalnej. Na razie nie ma podstaw czy perspektyw, by oczekiwać szybkiej i istotnej poprawy. Wprost przeciwnie. Duża liczba pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli i studentów przechodzi zarażenie COVID i nie może pełnić swoich obowiązków tak jak dotychczas – podobna sytuacja prawdopodobnie będzie się utrzymywała przez następnych kilka miesięcy.

Co z dydaktyką w czasach COVID’u? Stan prawny na dzisiaj jest taki, że wszystkie zajęcia na studiach mają się odbywać zdalnie, z wyjątkiem zajęć praktycznych. Definicja tych zajęć jest niejednoznaczna i stanowi niekiedy przyczynę dyskusji z Państwową Komisją Akredytacyjną. Według jednej opinii to wszystkie zajęcia „praktyczne”, według drugiej – tylko zajęcia praktyczne związane z kształceniem zawodowym na konkretnym kierunku studiów. Mając świadomość, że ciężka sytuacja epidemiczna może trwać do później wiosny, jako władze Uczelni sądzimy, że trzeba prowadzić te zajęcia praktyczne, które są możliwe, w szczególności starając się realizować zajęcia dla ostatnich lat studiów. Wiosenne udane próby przesunięcia odsetka zajęć zdalnych do 40%, napotykało trudności na poziomie UE, i trzeba mieć świadomość, że nie będzie zgody na zdalne zajęcia na kierunkach medycznych przez cały rok. Młodsze lata zapewne „nadrobimy”, ale dla ostatnich roczników może to być trudne. Ustaliliśmy, że kierownicy przedmiotów będą uzgadniali tryb zajęć z właściwymi dziekanami i prodziekanami, rozumiejąc potrzeby dostosowań do możliwych uwarunkowań. Sytuacja może się w ciągu kilku dni zmienić.

W ostatnim tygodniu rozpoczęliśmy organizowanie wolontariatu studentów w naszych szpitalach klinicznych. W międzyczasie, Sejm przyjął Ustawę dotyczącą między innymi zatrudniania studentów w jednostkach ochrony zdrowia. Ustawa nie jest jeszcze podpisana przez Prezydenta, jednak już w piątek dostałem od Wojewody Łódzkiego decyzję dotyczącą wskazania listy studentów do pracy w trzech jednostkach (szpital Biegańskiego, szpital w Zgierzu, stacja ratownictwa w Porszewicach). Dzisiaj, nasze szpitale złożyły wnioski o kolejne 160 osób (WAM 103 osoby, w tym Stoki 22 osoby, CSK 57 osób). Nie jest to koniec potrzeb.

W związku z tym, w pierwszej kolejności zbieramy chętnych i nawiązujemy kontakt z osobami w tych jednostkach, aby przygotowano konkretne oferty wolontariatu, stanowisk pracy, warunkach zatrudnienia i ubezpieczenia. Sprawa jest nowa i na gorąco to ustalamy. Będziemy w tym tygodniu znali szczegóły.

Postanowiliśmy – jak na wiosnę – wszystkim studentom biorącym udział w sprawowaniu opieki nad chorymi, zaliczyć obecność na zajęciach, które mają w siatce zajęć. Zaliczenia i egzaminy będą obowiązywały.

Będziemy równolegle organizować trzy rozwiązania:
– wolontariat, co najmniej w czasie zajęć (głównie w naszych szpitalach klinicznych), z ubezpieczeniem zawartym przez szpitale, z zabezpieczeniem ŚOI przez szpitale, z zaliczeniem obecności na zajęciach;
– wolontariat jak wyżej, połączony z możliwym zatrudnieniem w godzinach ponad wymiar zajęć;
– zatrudnienie w jednostkach, zgodnie z nową Ustawą.

Oczekujemy zainteresowania studentów – kontaktujcie się z BOS i Samorządem Studentów. Niestety, jeżeli nie będzie dostatecznej liczby osób chętnych, należy się liczyć z faktem, że po uprawomocnieniu się Ustawy, będziemy na mocy przepisów prawa zmuszeni wskazywać studentów do zatrudnienia w jednostkach ochrony zdrowia. W warunkach nadzwyczajnych, będę musiał na wniosek decyzji Wojewody tworzyć takie listy. Liczę na Państwa pomoc i zrozumienie.

Przed nami bardzo trudny czas. Wspierajmy naszych kolegów lekarzy, pielęgniarki, ratowników, sanitariuszy, salowych i wszystkich innych uczestników walki o zdrowie i życie chorych. Nie kibicujmy im, tylko im pomóżmy!

Radzisław Kordek

Źródło: https://umed.pl/