Liceum Politechniki Łódzkiej uczy najlepiej

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przygotował raport z wynikami edukacyjnej wartości dodanej (EWD) uczniów liceów. Najwyższe wskaźniki w regionie łódzkim uzyskało Publiczne Liceum PŁ, już po raz kolejny.

PLO PŁ uzyskało najlepsze wyniki z zarówno z przedmiotów ścisłych: matematyczno-przyrodniczych wskaźnik EDW6,5, jak również nauk humanistycznych – 3,4. Badanie polega na porównaniu wyników oceny wiedzy ucznia przychodzącego do szkoły i kończącego edukację egzaminem maturalnym. Dzięki tym statystykom można ustalić, jak skutecznie uczą poszczególne szkoły.

Dodatnie EDW oznacza ponadprzeciętną efektywność nauczenia i wskazuje, jak duże postępy zrobili uczniowie podczas nauki w liceum. Tegoroczny raport IBE przygotowano w oparciu o wyniki egzaminów z lat 2017-2019. Według fachowców jest on najbardziej obiektywną oceną pracy szkoły.

Publiczne Liceum PŁ (PLO PŁ) zajmuje również pierwsze miejsce w województwie łódzkim w Rankingu Liceów 2019 organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wśród liceów w Polsce zajmuje 18. miejsce.

Na sukcesy Publicznego Liceum PŁ składa się wiele czynników. Przede wszystkim bardzo dobre, nowoczesne zaplecze naukowe i grono świetnych nauczycieli. Szkołą od początku istnienia, czyli od 2007 roku, zarządza dyrektor Tomasz Kozyra.

Źródło: www.p.lodz.pl