Licea z Łodzi znakomicie uczą przedmiotów ścisłych. Trzy szkoły w czołówce ogólnopolskiego rankingu.

5592c5b075450_p

W pierwszej dwudziestce ogólnopolskiego Rankingu Liceów STEM Perspektywy 2015 znalazły się trzy łódzkie ogólniaki. Drugie miejsce zajęło Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, 10. miejsce – I LO im. Kopernika, 20. miejsce – XII LO im. Wyspiańskiego.

Pierwsze miejsce w tym nowym rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” zajęło XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie. W pierwszej 20 znalazły się aż trzy licea z Łodzi – oprócz Publicznego LO PŁ, także I Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika (miejsce 10.) i XII Liceum Ogólnokształcące im. Wyspiańskiego (miejsce 20.).

W rankingu STEM brane są pod uwagę te obszary kształcenia, które warunkują szybką karierę w nauce i technice.

Nazwa STEM oznacza pierwsze litery słów: science (nauka), technology (technologia), engineering (inżynieria) i mathematics (matematyka).

Jak twierdzą organizatorzy rankingu, jego celem jest budzenie w młodych ludziach pasji do takich przedmiotów, jak matematyka, fizyka, chemia i informatyka, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych. Ranking wskazuje te licea, które najlepiej przygotowują kandydatów do takich studiów.

Ranking uwzględnił te licea z całej Polski, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12 uczniów, a średnie wyniki szkoły z matematyki były nie mniejsze niż 75 proc. średniej krajowej. O łącznej liczbie punktów, a co za tym idzie – o miejscu w rankingu decydowały trzy kryteria:

 • wyniki matur na poziomie rozszerzonym z przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki z astronomią, chemii i informatyki (w 50 procentach)
 • wyniki matury obowiązkowej z matematyki (w 25 procentach)
 • sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających profilem zakresowi STEM (w 25 procentach).

Sklasyfikowano 200 liceów. Ich kolejność od północy z 29 na 30 czerwca powinna być dostępna na rankingstem.perspektywy.pl.

Nad prawidłowością przygotowania i przeprowadzenia rankingu czuwała sześcioosobowa kapituła specjalistów, której przewodniczył profesor Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom rankingu odbędzie się dzisiaj o godz. 9 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podczas konferencji „Learn in STEM”, poświęconej promowaniu kariery w obszarze STEM.

Zdobywca drugiego miejsca – Publiczne LO Politechniki Łódzkiej – kształci młodzież od września 2007 r. Powstało z inicjatywy profesora Jana Krysińskiego, ówczesnego rektora politechniki, jako pierwsza akademicka szkoła ponadgimnazjalna w Łodzi. W założeniu jej absolwenci mieli – po odbyciu studiów w Politechnice Łódzkiej – zostawać w tej uczelni jako pracownicy naukowi. I rzeczywiście, ponad 90 procent absolwentów tego liceum podejmuje studia w PŁ, wyróżniając się wynikami. Pozostali studiują na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

Czołówka Rankingu STEM Perspektywy 2015 (nazwa szkoły, wskaźnik rankingowy):

 1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie 100,0
 2. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi 66,90
 3. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 66,65
 4. V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej 66,51
 5. Liceum Akademickie UMK w Toruniu 64,89
 6. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu 61,54
 7. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 58,77
 8. XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 54,48
 9. VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 53,17
 10. I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 53,09
 11. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 52,18
 12. CXXII LO im. Ignacego Domeyki w Warszawie 52,06
 13. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 51,05
 14. VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie 50,39
 15. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie 49,84
 16. VIII LO im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 49,37
 17. VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 49,31
 18. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie 49,17
 19. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie 48,77
 20. XII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi 48,44

Źródło: Dziennik Łódzki