Laureaci konkursu „Ekologiczny magister i doktor” z PŁ

Tegoroczni laureaci konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi są w większości związani z Politechniką Łódzką. W siódmej edycji Konkursu komisja nagrodziła dziewięć osób, w tym cztery z Wydziału Chemicznego PŁ i jedną z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ.

Nagrodę „Ekologiczny doktor” w wysokości 10 tys. zł otrzymała dr inż. Małgorzata Latos-Brózio, adiunkt z Instytutu Polimerów i Barwników PŁ za pracę doktorską „Naturalne przeciwutleniacze efektywnie stabilizujące polimery”. W grupie laureatów „Ekologicznych magistrów” z  Wydziału Chemicznego są również mgr. inż. Karol Tutek doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ. Został nagrodzony za pracę dyplomową „Biodegradowalne kompozyty polimerowe modyfikowane substancjami pochodzenia konopnego”, podobnie jak dwie absolwentki: mgr inż. Magdalena Szymczak i mgr inż. Katarzyna Wieczorek.

VII edycja Konkursu była szczęśliwa dla mgr inż. Natalii Miszteli, która do konkursu zgłosiła pracą magisterską „Analiza zastosowania zintegrowanych technik nanofiltracji i perwaporacji do odsalania ścieków włókienniczych”. Praca została wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Marszałek we współpracy z Zakładem Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa w Łodzi, gdzie opiekę merytoryczną sprawowała dr inż. Renata Żyłła.

Natalia Misztala, absolwentka PŁ, lauretka konkursu Ekologiczny magister

Natalia Misztala zastanawia się teraz nad podjęciem dalszej edukacji na studiach doktoranckich. – Zaraz po obronie  pracy magisterskiej rozpoczęłam pracę w laboratorium w Browarze Jan Olbracht Rzemieślniczy w Piotrkowie Trybunalskim. To praca zgodna z moim  inżynierskim wykształceniem. Tytuł zawodowy uzyskałam na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (BiNoŻ) PŁ. Wcześniej odbyłam tam trzymiesięczny staż organizowany przez Politechnikę Łódzką w ramach Projektu „Gospodarka dla nauki – wysokiej jakości staże dla studentów Wydziału BiNoŻ”, dzięki czemu firma zaproponowała mi pracę – wyjaśnia laureatka konkursu.

Głównym celem  konkursu „Ekologiczny magister i doktor” jest wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska. Wszyscy laureaci konkursu „Ekologiczny magister” otrzymali nagrody w wysokości 5 tys. zł.

Źródło: www.p.lodz.pl