Laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki z PŁ

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki tegorocznych konkursów. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej otrzymają z konkursów OPUS i SONATA ponad 4 mln zł na prowadzenie innowacyjnych badań.

Logo NCNNa 18. konkurs OPUS do NCN  wpłynęły 2133 wnioski. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 350 projektów o wartości prawie 460 mln, w tym trzy z Politechniki Łódzkiej:
  • prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz, Wydział Mechaniczny  – Drgania nieliniowe połączonych samowzbudnych oscylatorów ze wzbudzeniem parametrycznym/auto-parametrycznym i nieidealnymi źródłami energii,
  • prof. dr hab. inż. Maria Kotełko, Wydział Mechaniczny – Implementacja teorii załomów plastycznych do szacowania nośności struktur cienkościennych poddanych obciążeniom złożonym,
  • prof. dr hab. inż. Maria Dems, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Analiza wpływu technologii wytwarzania wysokoobrotowych silników elektrycznych małej mocy w celu udoskonalenia ich modeli analitycznych.

Na 15. konkurs SONATA złożono 990 wniosków. Finansowanie otrzymało 158 projektów na kwotę 130 mln zł, w tym dwa z Politechniki Łódzkiej

  • dr Dawid Dudkowski, Wydział Mechaniczny – Stany chimeryczne i chimero-podobne w sieciach sprzężonych oscylatorów z ruchomym podparciem,
  • dr inż. Mariola Maria BłaszczykWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaBezinwazyjne wprowadzanie emulsyjnych nośników substancji bioaktywnych do struktur skórnych.

Konkurs SONATA ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania.

Żródło: Narodowe Centrum Nauki