Kurs języka hiszpańskiego od Uniwersytetu Medycznego

Lubisz Bailando … Despasito … czy inne hiszpańskie przeboje? Chcesz wiedzieć o czym oni śpiewają?

Zapraszamy na KURS JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO fundowany przez UNIWERSYTET MEDYCZNY w ramach programu stypendialnego Młodzi w Łodzi!

O miejsce w bezpłatnym kursie języka hiszpańskiego fundowanym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich, i magisterskich, którzy:
1. studiują na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Preferowani będą studenci II roku;
2. uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 4,00.

Rekrutacja do 26 października!

REGULAMIN: https://mlodziwlodzi.pl/wp-content/uploads/old/2016/09/Regulamin-zaj%C4%99%C4%87-j%C4%99zykowych_UMed-1.pdf
WNIOSEK: https://mlodziwlodzi.pl/stypendia/uniwersytet-medyczny/

Wszystkie stypendia Pracodawców: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-pracodawcow/
Stypendia Miasta Łodzi: https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

ZAPRASZAMY!