Które łódzkie licea są najlepsze?

55a52606a9f68_p

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna podała wynik każdej łódzkiej szkoły dla wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze 2015. Najlepiej wypadły liceum PŁ, I LO i III LO.

Absolwenci Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej najlepiej w mieście napisali obowiązkową część matury. Świetnie wypadli też na większości egzaminów z przedmiotów dodatkowych, ale tu sukcesy mają także ogólniaki samorządowe i katolickie.

Matura 2015 składała się z dwóch serii egzaminów pisemnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, absolwent musiał zaliczyć testy z poziomu podstawowego języka polskiego oraz wybranego obcego i matematyki.

Punkty z podstawy bywają uwzględniane w naborze na studia, ale większą wartość mają wyniki z egzaminów dodatkowych – rozszerzonych. Uczeń sam wybiera, jakie rozszerzenia chce zdawać.

Na maturze podstawowej absolwenci PLO PŁ okazali się najlepsi nawet na egzaminie z języka polskiego, chociaż jest to szkoła o ścisłym profilu (na podstawie z polskiego drugie miejsce zdobył kolejny ogólniak przyuczelniany – Uniwersytetu Łódzkiego). Absolwenci PLO PŁ uzyskali zdecydowanie najlepszą średnią z matematyki i nieznacznie wyprzedzili miejskie III LO im. Kościuszki w angielskim (najpopularniejszy język obcy spośród wybieranych na maturze).

W ramkach powyżej, oprócz zestawień z trzech egzaminów podstawowych, przygotowaliśmy rankingi dotyczące sześciu najpopularniejszych rozszerzeń. Obejmują one tylko te szkoły, w których do trudniejszej wersji egzaminu podchodziło więcej niż 5 osób (aby uniknąć sytuacji, gdy o czołowym miejscu decyduje tylko kilku prymusów). Ta zasada sprawiła, że np. w zestawieniu dotyczącym biologii brakuje PLO PŁ (4 uczniów uzyskało średnią 80 proc.), ale ogólniak politechniki okazał się najlepszy na rozszerzeniach z angielskiego i matematyki.

– Powołując liceum przy uczelni, wykorzystujące jej bazę i nowe metody kształcenia, spodziewaliśmy się, że zaistniejemy w czołówce łódzkich szkół – mówi prof. Stanisław Bielecki, rektor PŁ. – Ale bardzo szybko okazało się, że przychodzi do nas młodzież, której wyniki stają się wyjątkowe także w skali krajowej, o czym świadczy informacja z końca czerwca o drugim miejscu PLO PŁ w Polsce w rankingu STEM, opartym na maturalnych wynikach z przedmiotów ścisłych. Sukces tych młodych ludzi sprawił, że stworzyliśmy dla nich specjalny innowacyjny projekt kształcenia, który nazwaliśmy krótką indywidualną ścieżką studiowania.

I LO im. Kopernika, najwyżej z łódzkich ogólniaków notowane w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy”, opartym także na olimpiadach przedmiotowych, uzyskało najlepszą średnią z geografii. III LO wciąż może promować się jako świetna szkoła dla myślących o studiach medycznych – gdzie liczą się punkty m.in. z rozszerzeń z biologii i chemii. W trudniejszej wersji polskiego zaimponowali wynikiem absolwenci Salezjańskiego LO im. ks. Bosko.

W naszej tabeli znalazły się jeszcze jedna szkoła katolicka, (Katolickie LO im. O. Pankiewicza), artystyczna (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Wieniawskiego), ale dominują samorządowe.

Źródło: Dziennik Łódzki