Książkomat i inne nowości w BUŁ

Od 13 stycznia br. dla czytelników społeczności akademickiej (studenci, doktoranci i pracownicy UŁ) BUŁa udostępnia dwie nowe usługi – urządzenie samoobsługowe książkomat i możliwość zamawiania cyfrowych kopii z czasopism.

Urządzenie samoobsługowe – książkomat

W Bibliotece UŁ dostępne jest nowe urządzenie samoobsługowe – książkomat, czynne 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejście znajduje się w starej części gmachu BUŁ, obok bankomatu. Aby otworzyć pomieszczenie i skorzystać z urządzenia, należy posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką oraz aktywowane konto biblioteczne.

Zamówienia do książkomatu można składać na zbiory z magazynów zamkniętych i wolnego dostępu.

Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z usługi regulują Przepisy porządkowe: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=uslugi#ksiazkomat

Zamawianie cyfrowych kopii z czasopism

Biblioteka UŁ umożliwia zdalne zamawianie cyfrowych kopii artykułów oraz ich fragmentów z czasopism drukowanych, będących w posiadaniu Biblioteki, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym i oznaczonych przyciskiem „Zamówienie kopii”.

Kopie dostarczane są pocztą elektroniczną na konto mailowe podane przez czytelnika w formularzu zamówienia.

Czytelnik może zamówić jednorazowo maksymalnie 5 artykułów. Zlecenia realizowane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.

Dostarczanie kopii jest bezpłatne.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi regulują Przepisy porządkowe: http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=uslugi#zamkopii

Źródło: www.biuletyn.uni.lodz.pl