Koronawirus: naukowcy UŁ współtworzą laboratorium diagnostyki

Liczba przypadków zarażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 stale rośnie. Do szpitali zakaźnych regionu łódzkiego spływa ogromna liczba próbek. Diagnostyka ukierunkowana na ten drobnoustrój wymaga specjalistycznego sprzętu i interdyscyplinarnej wiedzy. Laboratoria, pomimo wyjątkowych starań, stają się niewydolne.

Dzięki inicjatywie i aktywności specjalistów z Centralnego Szpitala Klinicznego wraz z jednostkami naukowo – badawczymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz badaczy zWydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, firmy Proteon Pharmaceuticals, a także wsparciu BioNanoParku utworzono laboratorium wirusologiczne, które odpowie na aktualne zapotrzebowanie wykonywania w trybie pilnym badań diagnostycznych w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Już w nadchodzący poniedziałek (23 marca 2020 r.) specjaliści mikrobiolodzy, diagności laboratoryjni i genetycy, z dużym doświadczeniem w pracy z materiałem zakaźnym i w technikach biologii molekularnej, zbadają pierwsze próbki. Utworzenie laboratorium wymagało zdecydowanych, ale przemyślanych działań, a także organizacyjnej sprawności przedstawicieli każdej jednostki. W ciągu tygodnia zaplanowano laboratorium, opracowano procedury, zrekrutowano specjalistów i dopełniono wszystkich formalności. W tym kluczowym dla obecnej sytuacji projekcie bierze udział m.in. trzech pracowników naszej Uczelni z Wydziału BiOŚ: dr Dominik Strapagiel – kierownik Pracowni Biobank UŁ, prof. UŁ Paweł Stączek – kierownik Zakładu Genetyki Drobnoustrojów oraz prof. UŁKatarzyna Dzitko – prodziekan Wydziału BiOŚ. Z chwilą rozpoczęcia badań diagnostycznych planowane jest włączenie do pracy kolejnych badaczy z naszego Wydziału, jak i innych jednostek.

Laboratorium będzie przyjmowało wyłącznie materiał skierowany do badań przez szpitale zakaźne regionu łódzkiego, tj. ze szpitala im. Biegańskiego lub ze szpitala w Zgierzu.

Pacjenci z podejrzeniem zarażenia SARS-CoV-2 proszeni są o postępowanie zgodnie z procedurami, czyli w pierwszej kolejności o pozostanie w domu i kontakt z Sanepidem.

Specjalistom z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego i zaprzyjaźnionych instytucji życzymy powodzenia i dziękujemy za wsparcie szpitali zakaźnych regionu łódzkiego w diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/koronawirus-naukowcy-ul-wspoltworza-laboratorium-diagnostyki