Konkurs o Nagrodę PŁ im. prof. Urszuli Ledzewicz

Politechnika Łódzka ogłasza III edycję konkursu im. prof. Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki. Główna nagroda wynosi 10 000 zł.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac doktorskich z matematyki, poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach (np. inżynierii czy biomedycynie), których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni pomiędzy 1.01.2019 r. a 02.04.2021 r.

Wniosek, zgodny z obowiązującym szablonem oraz trzy załączniki: pracę doktorską, której autorem jest zgłaszający; krótkie, nieprzekraczające dwóch stron streszczenie (po polsku) zawierające między innymi wnioski płynące z matematycznej analizy dla nauk stosowanych oraz CV nieprzekraczające dwóch stron (po polsku).

Nagrodą w konkursie jest 10 000 zł (szczegóły w regulaminie) wraz z zaproszeniem na uroczyste posiedzenie Senatu PŁ, podczas którego zostanie wręczony dyplom. Laureaci zaproszeni będą również na Politechnikę Łódzką do wygłoszenia referatu. Do udziału w konkursie szczególnie zachęcamy matematyków z mniejszych ośrodków akademickich.

Patronat honorowy nad Konkursem obejmują JM Rektor PŁ – prof. Krzysztof Jóźwik i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie. Wniosek oraz szablon do streszczenia są do pobrania na stronie konkursu.

Urszula Ledzewicz – prof. dr hab. nauk matematycznych na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ oraz w Southern Illinois University Edwardsville w USA, gdzie spędziła 30 lat swojej kariery zawodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji naukowych i dwóch monografii w wydawnictwie Springer Verlag. Większość swych publikacji naukowych prof. Ledzewicz poświęciła zastosowaniom metod matematycznych do problemów w biomedycynie. Nagroda jej imienia ma na celu promowanie pracy badawczej doktorantów w dziedzinie zastosowań matematyki.

Źródło: PŁ