Konkurs na najlepsze prace związane z województwem łódzkim

Wystartowała XVI edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

LodzkieIntelektualneW tegorocznym konkursie uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace obronione w 2014 roku, dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej, w następujących obszarach:

  • nauk humanistycznych i społecznych;
  • nauk przyrodniczych i ścisłych;
  • nauk technicznych;
  • nauk o zdrowiu i medycznych;
  • sztuki.

Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.

Termin i miejsce składania prac
Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 31 maja 2015 roku w:

Departamencie Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302
lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, parter.

Konsultacje i kontakt
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkurs na najlepsze prace oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
Dorota Komar, tel. 042 291-98-37, dorota.komar@lodzkie.pl
Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-37, joanna.ciejek@lodzkie.pl

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Wniosek

Źródło: www.lodzkie.pl