Konkurs na esej „Moja Politechnika”

Politechnika Łódzka, wydawca biuletynu informacyjnego „Życie Uczelni”, ogłasza konkurs na esej – „Moja Politechnika”.

W październiku 2019 roku rozpoczął się 75. rok akademicki na PŁ. Równocześnie jubileusz 35-lecia obchodzi „Życie Uczelni” biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, którego 150. numer ukaże się drukiem w grudniu 2019 roku. Ta zbieżność powodów do świętowania stała się impulsem do wpisania w program obchodów jubileuszowych konkursu na esej pt. „Moja Politechnika”. Patronat nad nim objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak.

Zachęcamy studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Politechniki Łódzkiej do sięgnięcia „po pióro”.

Konkurs rozpoczął się 1 listopada. Do 1 marca czekamy na opisane w krótkiej formie literackiej przeżycia związane z Politechniką Łódzką, jakieś szczególne wspomnienia, warte zapamiętania doświadczenia, przyjaźnie i emocje, jakie łączą się z naszą Alma Mater. Wybór formy eseju – poważnej lub żartobliwej – należy do autora, ważne, aby narracja wiązała się z tematem konkursu.

Na laureatów czekają nagrody! Kapituła konkursu przyzna Grand Prix w wysokości 5 000 zł, a także dwa wyróżnienia, każde w kwocie 2 000 zł. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w biuletynie informacyjnym „Życie Uczelni”.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 75-lecia Politechniki Łódzkiej.

Źródło: www.75lat.p.lodz.pl