Konkurs Muzyczny im. Bogusława Meca

Fundacja „Kuźnia Skrzydeł” przy współpracy z Jolantą Mec oraz Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza do udziału w Konkursie Muzycznym im. Bogusława Meca. Organizacja tego Konkursu ma na celu upamiętnienie wybitnego artysty jakim był Bogusław Mec oraz wyróżnienie osób uzdolnionych muzycznie.

REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGOKonkurs_MEC

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Kuźnia Skrzydeł”,przy współpracy z Jolantą Mec oraz Teatr Muzyczny w Łodzi.
2. Cele konkursu:
• uczczenie pamięci i twórczości wybitnego artysty Bogusława Meca,
• wyróżnienie i rozwój osób uzdolnionych muzycznie,
• wsparcie i promocja młodych polskich artystów,
• promocja kulturalna regionu łódzkiego.
3. Konkurs adresowany jest do szczególnie uzdolnionych muzycznie osób w wieku 16-30 lat.
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: wokal i instrumentalista.
5. Konkurs składa się z trzech etapów:
ETAP I (lipiec-wrzesień) – nadesłanie kompozycji drogą elektroniczną
Kandydaci nadsyłają zgłoszenia do Fundacji drogą elektroniczną poprzez platformę komunikacji. Nadesłane zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe i miasto pochodzenia, własną kompozycje, utwory i wykonania w formacie pliku muzycznego, krótką informację na swój temat oraz swoich dokonań i sukcesów w dziedzinie muzyki (jeżeli takie istnieją). Prace nadsyłane w I etapie będą tematyczne (w każdym roku inne). Przy pierwszej edycji uczestnicy będą nadsyłać utwory i wykonania nawiązujące do polskiej muzyki współczesnej. Mogą być to własne utwory lub aranżacje i covery istniejących utworów.
Zgłoszenia można nadesłać od 25 lipca do 25 września 2014 roku.
Po zakończeniu I etapu Kapituła, składająca się z ekspertów, wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń najlepsze
osoby, które zostaną zaproszone do II etapu.
ETAP II (październik) – przesłuchania na żywo
Wybrane z I etapu osoby prezentują swoje umiejętności na żywo podczas przesłuchań, zorganizowanych w Łodzi. Spośród osób biorących udział w II etapie, Kapituła ekspertów wybierze finalistów w postaci maksymalnie 10
najlepszych wokalistów oraz 10 najlepszych instrumentalistów. Kierując się poziomem umiejętności, miejscem
zamieszkania i cechami charakteru Kapituła połączy finalistów w pary wokalista-instrumentalista i powierzy im zadanie do wspólnego wykonania. Zadanie dotyczy zaaranżowania i wykonania konkretnego utworu, zgodnego z tematem przewodnim w danej edycji konkursu (w pierwszej edycji będą to utwory B.Meca). Przesłuchania odbywać się będą w październiku 2014 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
ETAP III (styczeń) – koncert finałowy
Koncert inauguracyjny 21 stycznia 2015 roku na którym finałowe pary będą prezentować przygotowane aranżacje,
odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Kapituła jurorska spośród 10 par wybierze najlepszą zwycięską parę.
Koncert będzie uświetniony występem gwiazdy. Ocena finałowych występów składa się z 4 ocen szczegółowych
(wokal, wykonanie, kompozycja, aranżacja) tworzących całość.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody:
– kontrakt menadżerski i opieka Fundacji
– nagranie promocyjnego singla
– udział w Festiwalu im. B. Meca
– statuetka: nagroda im. Bogusława Meca
6. Zgłoszenia należy przesłać za pomocą platformy komunikacji: kuzniaskrzydel.org/platforma/
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 ze zmianami), użycie wizerunku uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac w mediach, w szczególności na portalu Facebook oraz stronie www.kuzniaskrzydel.org. Nadesłane prace nie mogą naruszać praw
autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Źródło: Informacje Organizatora