Konkurs Intel® Business Challenge Europe 2012 wystartował!

Intel® Business Challenge Europe to jeden z największych konkursów adresowanych do młodych naukowców i przedsiębiorców z branży technologicznej. Jego celem jest wsparcie i promocja pomysłów, produktów lub usług, które mają szansę na zaistnienie na międzynarodowym rynku oraz wyznaczanie na nim nowych trendów. Na zwycięzców Konkursu czekają nagrody finansowe: 25 000 USD, 15 000 USD i 10 000 USD oraz udział w Intel® Global Challenge, który odbędzie się w listopadzie 2012 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Firma INVESTIN odpowiada za organizację całego Konkursu na wszystkich jego etapach w Europie.
Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 18 do 34 lat, czyli studentów, doktorantów lub absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli uczelnię mniej niż 4 lata przed zgłoszeniem do projektu. Spośród zgłoszonych do Konkursu projektów Jury wyłoni te prezentujące najbardziej nowatorskie podejście do wykorzystania nowych technologii i o największym potencjale biznesowym. Do Konkursu kwalifikowane są projekty z następujących dziedzin: półprzewodniki, hardware, produkcja, technologie bezprzewodowe i mobilne, elektronika użytkowa, oprogramowanie konsumenckie, oprogramowanie i IT dla firm, energia i jej wytwarzanie, nanotechnologia oraz biotechnologia.
Konkurs został podzielony na trzy etapy. Podczas etapu I autorzy projektów rejestrują się na platformie HiTechPlant (www.hitechplant.com) i zamieszczają wstępny opis projektu, termin rejestracji i nadesłania abstraktu upływa 7 maja.
W etapie II, 100 wybranych Uczestników będzie musiało przedstawić szczegółowy biznesplan swojej działalności. Zostaną także poproszeni o przygotowanie kilkuminutowego materiału filmowego na temat swojego pomysłu. Międzynarodowe Jury wyłoni spośród setki najlepszych projektów 20 prac finałowych.
Ostatnim, III etapem, jest udział w Finale Intel® Business Challenge Europe, który odbędzie się w jednym z europejskich miast już jesienią 2012 roku.
Zwycięzcy Intel® Business Challenge Europe zostają zakwalifikowani do międzynarodowego finału Konkursu Intel® Global Challenge, który odbędzie się w listopadzie 2012 na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Zwycięzca Intel® Global Challenge otrzyma nagrodę w wysokości 100.000 USD.
Głównym organizatorem Intel® Business Challenge Europe 2012 jest Fundusz Zaawansowanych Technologii INVESTIN, który specjalizuje się w komercjalizacji nowych technologii poprzez usługi doradcze, ale także poprzez wspierając najlepiej rokujące start-upy technologiczne własnym kapitałem. Sponsorem Konkursu jest Intel Corporation natomiast Partnerem odpowiedzialnym za promocję Konkursu i tym samym pozyskanie jego uczestników w Polsce został magazyn Proseed.
Wszystkie szczegóły, regulamin Konkursu i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Konkursu: www.intelchallenge.eu.
Źródło: Informacje firmy INVESTIN Sp. z o.o.