Konkurs 6/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1.07.2020 r.  ogłosiło konkurs 6/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Celem projektów jest realizacja prac B+R poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).

Liderem w konkursie jest zawsze przedsiębiorstwo.

Budżet konkursu:

Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w naborze wynoszą 300 000 000 PLN.

Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

  • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro
  • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100 %.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie 3 sierpnia – 14 września 2020 r. (do godziny 16:00).

Konkurs jest podzielony na rundy:

  • I runda – 3 sierpnia – 21 sierpnia 2020 r.,
  • II runda – 22 sierpnia – 14 września 2020 r. (do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej

Źródło: Politechnika Łódzka