Koniec semestru letniego 2019/2020 na UŁ – najważniejsze informacje

Władze UŁ ogłosiły nowe zarządzenia i komunikaty skierowane bezpośrednio do studentów. Dotyczą one zajęć online, terminu powrotu do zajęć w prowadzonych w budynkach UŁ, obron prac doktorskich oraz możliwości korzystania z bibliotek i laboratoriów wydziałowych. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje. W serwisie gov.pl pojawiły się także informacje w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.Uniwersytet Łódzki

Studenci wracają do budynków UŁ 24 sierpnia. Jest to termin rozpoczęcia sesji letniej, która będzie trwała do 24 września (sesja właściwa, tygodniowa przerwa, sesja poprawkowa). W tym czasie studenci mogą zdawać egzaminy, których nie zaliczali online w maju i czerwcu [link] W tym miejscu przypominamy, że wciąż można korzystać z opcji egzaminów online, za zgodą wykładowców.

Zajęcia online mogą zostać wydłużone maksymalnie do 30 czerwca. Nawet w przypadku niezrealizowania zaplanowanego harmonogramu przez wykładowcę, ten termin nie może zostać przekroczony. [link]

Studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich mogą, za zgodą promotora, prowadzić badania laboratoryjne [link]. Tacy studenci mogą również na czas prowadzenia badań, od 10 czerwca, zostać zakwaterowani w akademikach [link]. W sprawie akademików z wybranymi studentami będzie kontaktował się Uniwersytet Łódzki, prosimy nie kontaktować się z nami samodzielnie.

Biblioteki Wydziałowe będą stopniowo i częściowo otwierane od 01.06 [link]. Konkretnych informacji w tej sprawie udzielają pełnomocnicy dziekanów ds. promocji z konkretnych wydziałów. Oczywiście korzystanie z bibliotek wydziałowych musi odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa [link].

Uniwersytet Łódzki wprowadził możliwość zdalnych obron prac doktorskich. Instrukcja i pozostałe informacje tutaj: https://covid19.uni.lodz.pl/do-pobrania/.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pojawiły się informacje dotyczące ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego. W okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

MNiSzW wyjaśnia równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne. Więcej informacji tutaj.

Wszystkie akty prawne i materiały do pobrania są dostępne na stronie covid19.uni.lodz.pl

UŁ zdalnie do 31 maja – połączenia telefoniczne

Źródło: Uniwersytet Łódzki