Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp

Czwarta edycja Konferencji Zastosowań Matematyki MathUp, organizowana jest przez studentów Politechniki Łódzkiej, pod opieką adiunktów z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki.

Tegoroczne wydarzenie to dwie konferencje. International Conference on Applications of Mathematics MathUp odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2022 roku, w godzinach 16.00-18.00.

Referaty przedstawiane na tej międzynarodowej konferencji będą wygłoszone po angielsku i opatrzone abstraktem. Wystąpią studenci Politechniki Łódzkiej oraz goście z kraju i z zagranicy.

Konferencja Zastosowań Matematyki MathUp organizowana jest w dniach 5 i 6 kwietnia 2022 roku, w godzinach 16.00-18.00. Wystąpią studenci Politechnik: Łódzkiej, Krakowskiej, Gdańskiej, Warszawskiej, AGH i Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja MathUp ma na celu zaprezentowanie różnorodnych zastosowań matematyki w nauce, technice, sztuce i życiu codziennym, przygotowana przez starszych studentów swoim młodszym kolegom.

Na zakończenie obu konferencji odbędą się głosowania na najlepsze referaty. Przyznana zostanie również nagroda główna – Puchar Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Pozostali referujący, a także aktywni uczestnicy będą mieli szansę na zdobycie różnego rodzaju gadżetów i nagród od Politechniki Łódzkiej oraz od firm zewnętrznych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na Facebooku MathUp:
https://www.facebook.com/MathUpConference

Źródło: Materiały Organizatora